Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Utsikt över skog och ett vindkraftverk

Så jobbar vi med elnätet

Jämtkraft Elnät transporterar el till över 63 000 kunder. Vårt elnät täcker större delen av Jämtland och består av cirka 8 700 km långa ledningar. Om du verkar i Jämtkrafts elnätsområde är det vi som transporterar elen till ditt företag.

Om du behöver el till din lokal, industri eller elproduktionsanläggning så hjälper vi till med både nyanslutningar och byggström. Vi ser också till att större elproducenter inom vind- och vattenkraft får tillgång till elnät för sina verksamheter.

Vi försöker alltid att förebygga fel istället för att rätta till dem i efterhand. Vi har ett tryggt och säkert elnät som vi ständigt bevakar. Varje år genomför vi elnätsprojekt och investerar omkring 200 miljoner kronor på att gräva ner och byta ut kablar för att fortsätta hålla en hög leveranssäkerhet. Nästan allt underhåll av elnätet görs dessutom avbrottsfritt.

För oss är det viktigt att det finns ett riktigt bra elnät även för dig som bor och arbetar i glesbygd. Det är något vi är extra stolta över.

Avbrottsfritt underhåll

Vi vet att du vill ha igång datorn, hålla maten kall och ladda telefonen dygnet runt. Därför gör vi nästan allt underhåll av elnätet utan att bryta strömmen.

Vi arbetar hela tiden för att du ska ha en tillförlitlig elleverans med så få avbrott som möjligt. För att minska antalet avbrott görs mycket av underhållet på Jämtkrafts elnät avbrottsfritt. I praktiken innebär det att vi byter komponenter och stolpar samt rengör transformatorstationer utan att bryta strömmen.

Att arbeta med spänningen på (AMS) kräver både utrustning, tid och kunskap. Våra montörer är utbildade för att kunna underhålla elnätet utan att bryta strömmen. Utöver kunskap så krävs det en hel del utrustning, däribland specialbyggda fordon med isolerad skylift.