Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
En kvinna sitter vid ett fönster med en mobiltelefon i händerna

Jämtkraft Hedge eller Rörligt pris?

Vad skiljer ett förvaltat elavtal mot ett rörligt? Och vilket passar ert företag? Här förklarar vi skillnader och fördelar.

Att välja rätt elavtal för företaget kan vara krångligt. Elpriserna varierar konstant beroende på väderförhållanden, globala händelser och energipolitik, vilket gör det svårt att förutsäga framtida kostnader. Dessutom finns det en uppsjö av avtalstyper, där varje avtal har sina egna för- och nackdelar som måste vägas mot företagets specifika behov, risktolerans och budget. Elavtalet ska även följa företagets miljö- och hållbarhetsmål. Med alla dessa variabler i spel kan det vara utmanande att navigera i elmarknaden och hitta det mest fördelaktiga avtalet för just sitt företag.

Här förklarar vi skillnader och fördelar med Jämtraft Hedge och Rörligt pris för att ni lättare ska få en bild av vad som passar er. Vi hjälper er naturligtvis med ett anpassat avtal.

Jämtkraft Hedge

  • Ett förvaltat elavtal
  • Långsiktig säkringshorisont
  • 3 månaders uppsägningstid

Vill ert företag ha ett jämnare elpris med viss förutsägbarhet – utan att låsa er i ett fast pris? Då passar Jämtkrafts portföljförvaltade elavtal Jämtkraft Hedge er.

Jämtkraft Hedge är inte ett fastpris-avtal men heller inte ett vanligt rörligt avtal som följer spotprisets exakta svängningar för stunden. Här bevakar våra elmarknadsexperter hela tiden elmarknaden och säkrar genom strategiska inköp i förväg upp en del av elen för er framtida förbrukning. Större volymer förvaltas i en portfölj med målet att skapa ett så bra pris som möjligt utifrån just ert företags behov och riskbenägenhet. Resultatet blir ett elpris som varierar utifrån marknadsprisernas rörlighet men där svängningarna pareras.

Sett över de senaste åren har vårt portföljförvaltade pris över tid haft en jämnare priskurva och lägre pristoppar jämfört med det rörliga elpriset.

Och elen är såklart alltid 100 % förnybar.

Rörligt pris

  • Priset justeras kontinuerligt
  • För er som kan hantera större svängningar i elpriset
  • 14 dagars uppsägningstid

Ett rörligt elpris följer med prisutvecklingen på elbörsen, Nord Pool. Denna typ av avtal passar företaget som är benäget att ta lite större risk på en rörlig marknad. Ni hänger med i svängningarna och tar del av både låga priser och pristoppar.

Ett rörligt pris kan vara ett bra alternativ för er som är intresserade av att följa elmarknadens prissvängningar. Samtidigt innebär det rörliga priset en något högre risk då det innebär prisvariationer och det kan vara svårt att förutse när priset ska stiga.

Normalt sett är elpriset högre under frukosttimmarna och på kvällen då hushållen lagar mat, tvättar kläder, badar eller duschar. Det rörliga elpriset varierar också med årstiderna. Priset är oftast högre under hösten och vintern för att sedan bli lägre under våren och sommaren.

Och elen är såklart alltid 100 % förnybar.