Arbete med spänning

Metoden AMS, arbete med spänning, gör det möjligt att utföra arbete på elanläggningar utan att störa elleveransen.

elnat_190527_ji8a2095

AMS används av våra montörer vid service- och underhållsarbete på elnätet som till exempel vid stolp- och isolatorbyten. Många arbeten på elnätet kan ske med spänning vilket gör att kunden slipper avbrott. Att vi kan använda metoden AMS är värdefullt för industrier eller andra verksamheter som är känsliga för avbrott.

Vi erbjuder AMS-arbeten till andra elnät

På Jämtkraft har vi arbetat med AMS sedan 2005 och har den utbildning och utrustning som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

De AMS-tjänster vi kan erbjuda är:

  • Revision av nätstationer 
  • Byte av komponenter (luftledningsnät och fördelningsstationer)
  • Reparationer

Har du frågor om AMS eller vill ha arbeten utförda i elnätet? Skicka ett mejl till ams@jamtkraft.se så kontaktar vi dig.

elnät_190527_ji8a2095
ams_is_180417_mg_0078 (1)
gs_20200901_dji_0633_pan (1)
elnät_190527_mg_2358
elnät_190527_mg_2432