Jämför fjärrvärme med andra uppvärmningsformer

Tycker du att det är svårt att jämföra kostnaden för olika uppvärmningsalternativ? Här redovisar vi en jämförelse mellan uppvärmningsformerna fjärrvärme, bergvärme, pellets och elpanna.

Diagrammen visar kostnaden för fjärrvärme jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Vi har gjort jämförelsen utifrån att du står inför valet att investera i en ny anläggning. Om du redan har fjärrvärme och vill jämföra med alternativen så ska du räkna bort kapitalkostnaden för fjärrvärme, alltså den ljusblå delen av stapeln.

Det övre diagrammet visar kostnaden för en kund med ett mindre flerbostadshus (193 MWh) och det nedre diagrammet visar hur det ser ut för en kund med ett större flerbostadshus (1 GWh).

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

Hur har vi räknat i prisjämförelsen?

Här kan du se de uppgifter och källor vi använt för uträkningarna i prisjämförelsen.

Fjärrvärmepris Jämtkrafts fjärrvärmepris 2020
Elpris 45 öre/kWh (exklusive moms, skatt och avgifter)
Ränta 4 procent kalkylränta
COP årsvärmefaktor värmepump 3
Investering bergvärme mindre flerbostadshus 1 220 000 kronor inklusive moms
Investering bergvärme större flerbostadshus 6 430 000 kronor inklusive moms
Investering fjärrvärme mindre flerbostadshus 130 000 kronor inklusive moms
Investering fjärrvärme större flerbostadshus 190 000 kronor inklusive moms 
Avskrivningar 20 år på samtliga

I energipriset för bergvärme och elpanna ingår merkostnader för högre mätarsäkring på elnätet.

Har du frågor kring uträkningen eller något annat som rör kostnaden för fjärrvärme? Ta gärna kontakt med någon av våra fjärrvärmesäljare.