Jämför fjärrvärme med andra uppvärmningsformer

Tycker du att det är svårt att jämföra kostnaden för olika uppvärmningsalternativ? Här redovisar vi en jämförelse mellan uppvärmningsformerna fjärrvärme, bergvärme, pellets och elpanna.

Diagrammen visar kostnaden för fjärrvärme jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Vi har gjort jämförelsen utifrån att du står inför valet att investera i en ny anläggning. Om du redan har fjärrvärme och vill jämföra med alternativen så ska du räkna bort kapitalkostnaden för fjärrvärme, alltså den ljusblå delen av stapeln.

Det övre diagrammet visar kostnaden för en kund med ett mindre flerbostadshus (193 MWh) och det nedre diagrammet visar hur det ser ut för en kund med ett större flerbostadshus (1 GWh).

Hur har vi räknat i prisjämförelsen?

Här kan du se de uppgifter och källor vi använt för uträkningarna i prisjämförelsen.