Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

En man poserar vid värmeledningar i en källare

Jämnare och tryggare värme i Lugnvik

Tre av Östersunds största bostadsrättsföreningar ersätter sina gamla värme- och varmvattenrör mellan husen med fjärrvärmerör från Jämtkraft. Det omfattande projektet kommer att resultera i en jämnare och effektivare värme för tusentals boende.

I Lugnvik pågår en betydande förändring när det gäller bostadsuppvärmning för tusentals lägenheter. Bengt Mohlin har varit en drivande kraft bakom initiativet. Han är en av de boende och är aktiv i bostadsrättsföreningen Östersundshus 22.

– Vi har märkt av ojämn värme i våra lägenheter under en längre tid. Det här borde egentligen ha gjorts för länge sedan. Med rör från 70-talet fyllda med värmeförluster blev det tydligt att vi behövde modernisera, säger Bengt Mohlin.

De nya rören kommer dels att dras fram till varje hus. Tidigare gick det en enda huvudledning med förgreningar genom området. Idag har varje hus egna värmeväxlare, vilket kommer innebära en trivsammare inomhusmiljö för alla boende. De moderna rören minskar alltså inte bara värmeförlusterna, utan ger också en jämn temperatur året runt.

För att ytterligare stärka tryggheten har föreningarna också tecknat ett serviceavtal med Jämtkraft.

– Det är ovärderligt att ha en partner som kan vara på plats dygnet runt. Om något skulle hända har vi professionell hjälp till nära till hands. Och om underhåll behöver göras under vardagar ingår kostnaden för arbetstiden i avtalet. Eventuell utrustning som behöver bytas får vi till självkostnadspris, säger Bengt Mohlin.

Projektet förväntas vara klart 2026, och hittills är Bengt Mohlin och hans grannar mycket nöjda med arbetet som Jämtkraft utfört. När alla nya rör är på plats kan Lugnviks bostadsrättsinnehavare se fram emot en varmare och tryggare boendemiljö i decennier framöver.