Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
En man sitter med en kaffekopp vid ett köksbord och tittar på sin smartphone.

Fortsatt lugn – fortfarande bästa rådet

Elpriset fortsätter dominera nyhetsflödet och de flesta är nu medvetna om generellt högre nivåer och stora fluktuationer. Ingen har facit för framtiden och vårt bästa allmänna råd till er kunder är fortsatt att sitta still i båten, och se över er förbrukning.

Elpriset har nu under en tid varit högre än vad vi varit vana vid historiskt. Hur mycket har berott på var i landet man bedriver sin verksamhet och vilken typ av avtal man haft.

De senaste dagarna har vi i media visserligen kunnat läsa om tillfälligt låga priser på den så kallade spotmarknaden. Något som främst berott på tillfälligt gynnsamt väder. Och ingen kan med säkerhet säga exakt vad som kommer hända med priserna på sikt men alla prognoser pekar på generellt högre priser framöver. Det beror dels på att vi går in i vinterhalvåret, då priserna successivt brukar stiga och dels på att prognosen pekar på en generell uppgång. Hur stor denna ökning blir är omöjligt att säga exakt och beror dels på vilket elområde man verkar i (generellt kan man säga att det troligtvis kommer att bli högre pris ju längre söderut man finns) och dels på vilket avtal man har. Men oavsett är det alltså bra att vara förberedd på högre kostnader.

I detta läge är vårt allmänna råd att sitta still i båten vad gäller elavtal. De fasta avtal som erbjuds av andra aktörer har av naturliga skäl höga priser om de tecknas nu och de helt rörliga priserna är och kommer att vara väldigt volatila. De flesta av våra kunder har ett så kallat förvaltat avtal där våra elmarknadsexperter och inköpare löpande analyserar marknaden för att skapa de bästa långsiktiga förutsättningarna för er kunder.

Oavsett vilket pris man betalar för elen kan man alltid minska sina kostnader genom att hålla nere sin förbrukning så smart det bara går. Den billigaste kilowattimmen är ju den man inte köper. Minskar man sin elförbrukning får detta dessutom dubbel effekt. Er kostnad blir lägre och det får även en kollektiv effekt. Förbrukar alla företag och hushåll mindre el blir efterfrågan lägre och priset på marknaden sjunker.