Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

En kvinna går över isen

Förvaltat elavtal kapar topparna

Med våra portföljförvaltade elavtal har du inte ett fast kWh-pris per månad. Men det är heller inte ett pris som varierar lika kraftigt som det helt rörliga kan göra. För de förvaltade avtalen försöker Jämtkrafts handlare köpa in elen så billigt som möjligt i förväg när de bedömer att priset är bra och väntar när de bedömer att priset blir lägre senare. Typiskt för förvaltat elavtal är att man, precis som för ett rörligt pris, inte i förväg vet vilket pris man får utan får lita på att våra handlare och förvaltare gör sitt bästa, vilket kan bli både bättre och sämre än genomsnittet på elbörsen Nordpool och det rörliga priset en enskild månad. Typiskt är också att pristopparna för er som kund blir lägre och att de riktigt billiga månaderna istället kan bli något dyrare, speciellt när priset faller snabbt. Över tid har våra förvaltade avtal visat sig vara något billigare och stabilare än att välja ett helt rörligt pris.

Ett tydligt och färskt exempel på hur våra förvaltade avtal lyckats kapa pristoppar är december månads elpriser. I en jämförelse med ordinarie rörliga avtal var elpriset i våra förvaltade avtal för företag hela 15–40 % lägre beroende vilket elområde man tillhör.

Vilken typ av avtal ni har och vad ni betalar per kWh kan ni se på er elhandelsfaktura.