Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

En kvinna i jacka och mössa sitter och värmer händerna över en öppen eld vid en sjö vintertid.

Hur blir elpriserna i höst och i vinter?

I dagsläget finns det flera faktorer som pekar på lägre prisnivåer jämfört med föregående vinter. Men samtidigt har vi lärt oss att dagsläget, prognoser och förutsättningar endast säger något om just prognoser. Allt kan hända och hur det faktiskt blir är det ingen som kan spå i med säkerhet. Jämtkrafts elmarknadsexpert förklarar mer.

Efter förra vinterns elpriser är det många som undrar vad man ska vara förberedd på i år. Inte minst i mellersta och södra Sverige där man upplevde både extremt höga och väldigt svängiga elpriser. Även i norra Sverige var priserna stundtals högre än normalt men oftast på andra nivåer.

Ulf Larsson är elmarknadsexpert på Jämtkraft och hans första svar är kort.

­– Hoppas på det bästa men var förberedd på det värsta.

De flesta elmarknadsanalytiker verkar vara överens när de siar om höstens och vinterns spotpriser. Det vill säga marknadspriset för el på börsen. Och Ulf Larsson håller med.

– Förutsättningarna ser bättre ut i år. I Europa har man trots uteblivna leveranser från Ryssland lyckats fylla sina gaslager väl och nederbörd och tillrinning har gjort att den så kallade fyllnadsgraden i vattenkraftens magasin är god. Det är faktorer som gör att marknaden bedömer att priset kan bli lägre denna vinter jämfört med förra året.

Men Ulf är noga med att understryka att allt detta bara är förutsättningar och dagsläge.

– Gaslagren i Europa räcker till exempel bra om det blir en temperaturmässig ”normalvinter” nere på kontinenten men blir det en ovanligt kall vinter tar dessa lager snabbt slut och då påverkar det våra elpriser, säger Ulf.

Väder och vind

På samma sätt har vädret här hemma väldigt stor påverkan och över det kan som bekant ingen styra.

– Prognoser och beräkningar utgår från ett normalväder men det finns såklart inget normalväder. Det är ju ett teoretiskt genomsnitt av historiska vintrar och inget som någonsin inträffat. Får vi till exempel några veckor med sträng kyla förbrukar vi inte bara mer, vilket gör att priserna stiger. Riktigt kalla dagar brukar också betyda mindre vind, vilket alltså betyder mindre elproduktion – och därmed högre pris.

Hoppas på det bästa – var beredd på det värsta

Ulf förklarar att det är så otroligt många faktorer som påverkar marknadspriset på el, och att väder – här i Sverige och i hela Europa – är den kanske enskilt största, att det är nästintill omöjligt att ge en prognos. Men att utgångsläget, jämfört med hur det såg ut när vi gick mot kallare tider för ett år sedan, ser bättre ut nu. Därav rådet att hoppas på det bästa men förbereda sig på det värsta.

Det är omöjligt att förutse framtida energipriser. Det enda man vet med säkerhet är att priserna brukar gå upp på vintern, eftersom det blir kallare och den totala förbrukningen och efterfrågan därför ökar.

– Det bästa sättet att förbereda sig på är att se över sin förbrukning och använda så lite el som möjligt. Det får en dubbel effekt. Du själv betalar för färre kWh och den kollektiva effekten blir att efterfrågan minskar, vilket sänker marknadspriset. Och här ser vi nuförtiden en större medvetenhet hos våra kunder, fortsätter Ulf.

Hur mycket påverkar mitt avtal?

Hur direkt ni som kund påverkas av spotpriset beror naturligtvis på vilken typ av elavtal företaget har. En stor del av Jämtkrafts kunder har någon typ av förvaltat avtal. Tanken med ett förvaltat avtal är att ni ska få ett jämnare pris och undvika de värsta topparna som kan uppstå på den väldigt svängiga marknaden som vi upplevt de senare åren.

– De svängiga elpriserna är något vi får vänja oss vid. Det är det nya normala. Ibland kan det rörliga priset sticka iväg plötsligt och rejält och då är tanken att det förvaltade avtalet ska undvika de värsta topparna, förklarar Ulf.

– På samma sätt är det inte säkert att ett förvaltat avtal alltid följer med hela vägen ner när det rörliga sjunker så vill man vara säker på att alltid kunna få det som är lägst för stunden och inte är rädd för pristoppar när det rörliga eventuellt sticker iväg kan ett traditionellt rörligt pris passa bättre, avslutar Ulf.