Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

En person står i motljus i solnedgång på ett fjäll i Åre.

Marknadsinformation företag

Svängningarna under 2022 fortsätter under det nya året

2022

Prisutvecklingen 2022 fortsatte där 2021 slutade med mycket höga priser på gas och kol, vilket i sin tur bidrog till höga elpriser i hela Europa. Flera kraftkällor som kärnkraft, vattenkraft och vindkraft producerade dessutom mindre än vanligt vilket ökade behovet av den dyra fossila kraften och Europa importerade Nordens billigare kraft. Resultatet blev att vi tidvis låg nära de europeiska priserna.

En central orsak till de höga priserna på gas och kol är naturligtvis kriget i Ukraina och de minskade gasleveranserna från Ryssland.

Elpriset följer alltså det som händer på gasmarknaden, men när vi har en stor överproduktion av el i förhållande till efterfrågan, som när det är milda temperaturer och blåser mycket både i Sverige och Tyskland, då sjunker priset kraftigt.

December 2022

Under den första halvan av december månad uppstod ett läge på elmarknaden där priserna var höga och de samma i alla elområden i Sverige. Anledningen till detta var att flaskhalsarna i energisystemet som normalt uppstår vid obalans mellan produktion och förbrukning inte existerade vid tidpunkten. Det fanns en tillräcklig överföringsförmåga i elledningarna, mellan norra och södra Sverige. Vindkraftverkens problem med isbeläggning på vingarna och att en kärnkraftsreaktor i Finland, Olkiluoto 3, inte tagits i drift som beräknat enligt plan påverkade också. Även isläggningen på älvarna i norr, där den absoluta merparten av Sveriges vattenkraft produceras, bidrog till en minskad produktion.

2023

Det vi kan förvänta oss framåt är fortsatt stor variation i elpriser. Under 2022 varierade det så kallade systempriset på elbörsen Nordpool mellan som lägst -22,35 kr/MWh (den 11/12 i alla elprisområden) till som högst 8513,26 kr/MWh (den 30/8 i södra Sverige, SE3 och 4) och prognoserna tyder på att elmarknaden kommer fortsätta svänga kraftigt under 2023.

Nivåerna för elpriserna på börsen kommer fortsatt sättas av faktorer som kriget i Ukraina och alla väderrelaterade faktorer (vind, nederbörd, temperatur).