Rörligt elpris

Ett rörligt elpris följer med prisutvecklingen på elbörsen, Nord Pool. Denna typ av avtal passar dig som är benägen att ta lite större risk på en rörlig marknad. Du hänger med i svängningarna och tar del av både låga priser och pristoppar.

en man i rutig skjorta sitter vid ett skrivbord och tittar ut genom fönstret.

Ett rörligt pris kan vara ett bra alternativ för dig som är intresserad av att följa elmarknadens prissvängningar. Samtidigt innebär det rörliga priset en något högre risk då det innebär prisvariationer och det kan vara svårt att förutse när priset ska stiga.

Normalt sett är elpriset högre under frukosttimmarna och på kvällen då hushållen lagar mat, tvättar kläder, badar eller duschar. Det rörliga elpriset varierar också med årstiderna. Priset är oftast högre under hösten och vintern för att sedan bli lägre under våren och sommaren.

Du har alltid möjlighet att binda priset, till exempel inför vintern eller en period då elpriserna förväntas stiga. Du kan följa elpriserna på elbörsen Nord Pool.

Teckna rörligt elpris

Ta kontakt med våra företagssäljare eller låt oss kontakta dig för rådgivning kring elavtal. 

Om ditt företags årsanvändning understiger 60 000 kWh så har du möjlighet att teckna elavtal direkt.