Rörligt elpris

Ett rörligt elpris följer med prisutvecklingen på elbörsen, Nord Pool. Det är ett lågt pris över tid men varierar en del på kort sikt. Det passar dig som tycker att det viktigaste är vad du och ditt företag tjänar i det långa loppet

rörligt elpris för företagskunder

Ett rörligt pris kan vara ett bra alternativ för dig som är intresserad av att följa elmarknadens prissvängningar. Samtidigt innebär det rörliga priset en något högre risk då det innebär prisvariationer och det kan vara svårt att förutse när priset ska stiga.

Normalt sett är elpriset högre under frukosttimmarna och på kvällen då hushållen lagar mat, tvättar kläder, badar eller duschar. Det rörliga elpriset varierar också med årstiderna. Priset är oftast högre under hösten och vintern för att sedan bli lägre under våren och sommaren.

Du har alltid möjlighet att binda priset, till exempel inför vintern eller en period då elpriserna förväntas stiga. Du kan följa elpriserna på elbörsen Nord Pool.

Teckna rörligt elpris

Ta kontakt med våra företagssäljare eller låt oss kontakta dig för rådgivning kring elavtal. 

Om ditt företags årsanvändning understiger 60 000 kWh så har du möjlighet att teckna elavtal direkt.