Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

En snöskoter i djupsnö

Arbete vid avbrott i elnätet

Vi har personal beredda dygnet runt, året runt för att åtgärda fel som ibland drabbar våra anläggningar eller ledningar.

Många av felen får vi larm om direkt i vår driftcentral. Det finns också fel som vi inte kan se och då behöver få in en felanmälan för att kunna åtgärda det.

Felsökning

När det kommit en felanmälan eller ett larm till vår driftcentral påbörjar vi felsökningen omgående. I många fall inleds felsökningen med att vi gör omkopplingar i elnätet för att konstatera var felet inträffat. Vi ser också till att så många kunder som möjligt omgående får strömmen tillbaka.

På plats vid felstället

När vi lokaliserat felet åker vår beredskapspersonal till platsen och åtgärdar det. De har stor kunskap om anläggningarna och modern teknisk utrustning för att klara av de mest komplicerade fel.

Helikopter påskyndar arbetet

Vi följer väderleksprognoserna noga eftersom vädret kan orsaka flera fel i vårt elnät. Får vi veta att sämre väderlek med åska, hårda vindar eller ymnigt snöfall är i antågande förstärker vi vår beredskap. Personalen håller sig beredda att rycka ut. Om vädret tillåter anlitar vi också ofta helikopter dagtid för snabb felsökning från luften.

En medarbetare på Jämtkraft står framför en helikopter.
Besiktning av elnätet med hjälp av helikopter.