Anslut och konvertera till fjärrvärme

Vi erbjuder allt från att lägga en kulvert för fjärrvärme, till installation av värmeväxlare och inkoppling mot befintligt system. Eller en total konvertering av värme och ventilation.

Anslutning och konvertering av fjärrvärme

Anslutning

Vi ansluter fastigheten till fjärrvärmenätet. Ni ser till att en entreprenör installerar värmeväxlaren och anpassar systemet för att ta emot fjärrvärme.

Anslutning och installation

Vi ansluter fastigheten till fjärrvärmenätet. Vi levererar växlarenheten och installerar den mot det befintliga uppvärmnings- och varmvattensystemet.

Total konvertering

Låt oss göra hela jobbet. Vi tar hand om den gamla värmeanläggningen, bygger en ny undercentral för fjärrvärme och ansluter den till fjärrvärmenätet. Vi konverterar eller anpassar värme-, ventilations- och varmvattensystemet till fjärrvärme.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften beräknas för varje enskild fastighet beroende på värmebehov samt hur långt det är till befintlig ledning. Kontakta oss för offert.