Installera fjärrvärme för ditt företag

Vi ser till att ditt företag får en driftklar fjärrvärmeanläggning för värme och varmvatten.

fjärrvärme bostadsrättsförening

Vi erbjuder tre olika nivåer för installation av fjärrvärme.

  1. Anslutning – Vi ansluter fastigheten till fjärrvärmenätet. Ni ser till att en entreprenör installerar värmeväxlaren och anpassar systemet för att ta emot fjärrvärme.

  2. Anslutning och installation – Vi ansluter fastigheten till fjärrvärmenätet. Vi levererar växlarenheten och installerar den mot det befintliga uppvärmnings- och varmvattensystemet.

  3. Total konvertering – Låt oss göra hela jobbet. Vi tar hand om den gamla värmeanläggningen, installerar en ny undercentral för fjärrvärme och ansluter den till fjärrvärmenätet. Vi konverterar eller anpassar värme-, ventilations- och varmvattensystemet till fjärrvärme.

Offertförfrågan

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften beräknas för varje enskild fastighet beroende på värmebehov samt hur långt det är till befintlig ledning.