Effektiviseringsprinciper

Jämtkrafts prismodell för lokaler och flerbostadshus är framtagen för att den ska vara så rättvis och kostnadsriktig som möjligt.

Prismodellen är uppbyggd så att de kunder som använder fjärrvärme i så stor utsträckning som möjligt har det lägsta möjliga priset på sin fjärrvärme. De som bara använder fjärrvärme som spetsvärme och som backup om ordinarie uppvärmningssystem inte fungerar betalar ett högre pris än de som använder fjärrvärme fullt ut.

Prissättningen innebär att man måste ha koll på vilket energipris som ska räknas på vid olika typer av effektiviseringar och åtgärder.

De åtgärder och effektiviseringar som lönar sig bäst i vår prismodell är de som minskar effektuttaget när det är som kallast ute. Som till exempel förbättringar i klimatskal eller installation av FTX ventilation (dock ej frånluftvärmepump).

De åtgärder som lönar sig mindre bra i vår prismodell är de som tar bort stor mängd energi samtidigt som effektbehovet vintertid är nästan detsamma som innan åtgärden. Exempel på dessa åtgärder är installation av annan basvärme som till exempel olika typer av värmepumpar.

För att hjälpa energirådgivare och konsulter i arbetet med energieffektiviseringar har vi därför tagit fram en effektiviseringsprincip som vi tror underlättar arbetet. Är du osäker på vilka energipriser du ska använda dig av går det bra att kontakta oss på 063 - 14 90 00 så hjälper vi dig.

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL