Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Fjärrvärmeverk under vintern med månen i bakgrunden

Vår prismodell för fjärrvärme

Syftet med prismodellen är bland annat att kunna erbjuda de kunder som aktivt jobbar med sin energieffektivisering möjligheten att i större utsträckning kunna påverka sina kostnader.

Vår prismodell bygger på verklig energi och effektuttag. Här beskriver vi de olika delarna i prismodellen för att du enklare ska förstå dina möjligheter att påverka din energikostnad. Målet är att vi tillsammans ska minska vårt resursutnyttjande och vår miljöpåverkan för att skapa en bättre värld.

Prismodellens tre delar

1. Energidel

Energipriset är den del som är starkast kopplad till kostnaderna för själva framställningen av fjärrvärmen. Eftersom fjärrvärme till stor del framställs genom förbränning av restprodukter från trä- och skogsindustri påverkar tillgången och efterfrågan på dessa även kostnaden för produktionen.

Med rätt typ av energieffektivisering kan du påverka energiåtgången och hålla nere dina kostnader. Störst besparing gör du under vintermånaderna när efterfrågan av fjärrvärme är störst.

I Östersund och Krokom har vi ett vinterpris (november till mars) och ett vår-, sommar- och höstpris (april till oktober) på energi.

I Åre har vi tre säsongspriser; vinter (november-mars), vår och höst (april-maj och september-oktober) och sommar (juni-augusti).

2. Effektdel

I effektdelen mäter vi energianvändningen över ett dygn och beräknar därefter medeleffekten genom att dela användningen med 24 timmar. Det som ligger till grund för priset du betalar är de tre dygn under de senaste 12 månaderna då effektuttaget var som störst. Ett medelvärde av dessa tre dygn räknas fram och utgör underlag för debitering.

Det du kan spara pengar på är att hålla ner effekttopparna när det är som kallast ute, exempelvis genom att ha välisolerade tak, väggar och fönster. Du kan även se över din ventilation så att den är rätt inställd utifrån byggnadens behov. Att ha en rätt dimensionerad och justerad värmeanläggning är också viktigt. Ta gärna kontakt med oss för att få tips om vilka effektiviseringar som är energismarta utifrån vår prismodell.

3. Q/W-avgift

Principen är att ju lägre temperatur vattnet i fjärrvärmesystemet har efter att ha passerat din fjärrvärmeanläggning, desto mer resurssnål är den. För ju mer värme som tas ut ur vattnet som passerar, desto lägre blir vattenflödet genom fjärrvärmeanläggningen. Detta återspeglas i prismodellen genom en Q/W-avgift. Fjärrvärmevattnet som passerar din anläggning mäts och ju lägre flöde det har desto lägre blir din kostnad.

Det lönar sig att vara aktiv

Vår prismodell gynnar den som är energismart. Och det fina är att alla kan bli energieffektivare och därmed dra nytta av fördelarna med modellen.

De tre delarna i prismodellen påverkar din sammanlagda årskostnad. För att sänka din energikostnad går det att arbeta aktivt med var och en av dessa.

Vi hjälper dig

Det ska löna sig att vara aktiv och spara energi, det är själva kärnan i vår prismodell. Ett tips är att se över dina kommande investeringar utifrån prismodellens förutsättningar.

Vi hjälper dig gärna med tips på vilka effektiviseringar som är bra utifrån fjärrvärmens prissättning att räkna på vad olika effektiviseringar gör på ditt fjärrvärmepris.