Fjärrvärmepriser för lokaler och flerbostadshus

Jämtkraft har fjärrvärmenät i Östersunds, Krokoms och Åres kommun. Fjärrvärmeavgiften varierar beroende på var ditt företags verksamhet ligger. Du hittar rätt prislista under respektive område.

Normalprislistor för fjärrvärme

För delleverans eller andra typer av leveranser tillämpas annan prissättning, kontakta oss för mer information.