Vår prismodell för fjärrvärme

Syftet med prismodellen är bland annat att kunna erbjuda de kunder som aktivt jobbar med sin energieffektivisering möjligheten att i större utsträckning kunna påverka sina kostnader.

Vår prismodell bygger på verklig energi och effektuttag. Här beskriver vi de olika delarna i prismodellen för att du enklare ska förstå dina möjligheter att påverka din energikostnad. Målet är att vi tillsammans ska minska vårt resursutnyttjande och vår miljöpåverkan för att skapa en bättre värld.

Prismodellens tre delar

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

Det lönar sig att vara aktiv

Vår prismodell gynnar den som är energismart. Och det fina är att alla kan bli energieffektivare och därmed dra nytta av fördelarna med modellen.

De tre delarna i prismodellen påverkar din sammanlagda årskostnad. För att sänka din energikostnad går det att arbeta aktivt med var och en av dessa.

Vi hjälper dig

Det ska löna sig att vara aktiv och spara energi, det är själva kärnan i vår prismodell. Ett tips är att se över dina kommande investeringar utifrån prismodellens förutsättningar.

Vi hjälper dig gärna med tips på vilka effektiviseringar som är bra utifrån fjärrvärmens prissättning att räkna på vad olika effektiviseringar gör på ditt fjärrvärmepris.