Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03

Effektiviseringsprinciper

Jämtkrafts prismodell för lokaler och flerbostadshus är framtagen för att den ska vara så rättvis och kostnadsriktig som möjligt.

Prismodellen är uppbyggd så att de kunder som använder fjärrvärme i så stor utsträckning som möjligt har det lägsta möjliga priset på sin fjärrvärme. De som bara använder fjärrvärme som spetsvärme och som backup om ordinarie uppvärmningssystem inte fungerar betalar ett högre pris än de som använder fjärrvärme fullt ut.

Prissättningen innebär att man måste ha koll på vilket energipris som ska räknas på vid olika typer av effektiviseringar och åtgärder.

De åtgärder och effektiviseringar som lönar sig bäst i vår prismodell är de som minskar effektuttaget när det är som kallast ute. Som till exempel förbättringar i klimatskal eller installation av FTX ventilation (dock ej frånluftvärmepump).

De åtgärder som lönar sig mindre bra i vår prismodell är de som tar bort stor mängd energi samtidigt som effektbehovet vintertid är nästan detsamma som innan åtgärden. Exempel på dessa åtgärder är installation av annan basvärme som till exempel olika typer av värmepumpar.

För att hjälpa energirådgivare och konsulter i arbetet med energieffektiviseringar har vi därför tagit fram en effektiviseringsprincip som vi tror underlättar arbetet. Är du osäker på vilka energipriser du ska använda dig av går det bra att kontakta oss på 063-14 90 00 så hjälper vi dig.

Vid minskade förluster i VVC

Storlek på husBesparing kr/MWh
 ÖstersundBrunflo/KrokomÅre
75 MWh/år459489551
200 MWh/år 447 477 542
600 MWh/år 442 472 537
1 200 MWh/år 432 462 532 
exklusive moms

Vid minskad vattenanvändning samt frånluftvärmepump för varmvattenberedning

Dessa siffror går även att använda om elektriska varmvattenberedare ska ersättas med fjärrvärme i ett hus som redan har fjärrvärme.

Storlek på husBesparing kr/MWh
 ÖstersundBrunflo/KrokomÅre
75 MWh/år467497554
200 MWh/år 454484545
600 MWh/år 449479540
1 200 MWh/år 439469535
exklusive moms  

Installation av FTX system samt åtgärder i klimatskal

Här är det passande att räkna på kundens nuvarande genomsnittspris för fjärrvärmen. För bostadshus med värme och varmvatten kan man därför räkna enligt priserna som redovisas här nedan. För andra kategorier än bostadshus är det svårt att hitta passande allmänna uppgifter. Kontakta gärna oss så hjälper vi er att titta på det.

Storlek på husBesparing kr/MWh
 ÖstersundBrunflo/KrokomÅre
75 MWh/år600630710
200 MWh/år 590620710
600 MWh/år 580610700
1 200 MWh/år 570600690
exklusive moms  

Komplettering med olika typer av värmepumpslösningar

Vid installation av värmepump minskar fjärrvärmeanvändningen samtidigt som elanvändningen går upp. Då det blir kallare ute krävs högre temperaturer i fastigheternas värmesystem vilket försämrar värmefaktorn hos värmepumpen. Samtidigt sjunker temperaturen oftast i till exempel borrhålet ju längre in i vintern man kommer vilket också påverkar värmepumpens levererade effekt. Det innebär att en fastighet oftast behöver stora effekter fjärrvärme när det är riktigt kallt ute även om värmepumpen i övrigt klarar av att värma byggnaden stora delar av året. Här nedan visar vi ett exempel på en byggnad med ett värmebehov på ca 85kW och en värmepump installerad på 40kW. Värmepumpen antas ha COP 4 men COP 2,5 när det är -20 grader eller kallare ute. Värmebehovet för byggnaden över året är ca 300 MWh. Med en värmepump som baslast blir fjärrvärmebehovet ca 43 MWh.

Med dessa förutsättningar kan man räkna med att priset på den fjärrvärme som minskar är:

Storlek på husBesparing kr/MWh
 ÖstersundBrunflo/KrokomÅre
300 MWh/år460490570
exklusive moms  

Ett annat sätt att räkna på är vad värmepumplösningen i kombination med fjärrvärme skulle ge för fjärrvärmepris som ”spetslast”.

Pris på spetslast kr/MWh
SpetsvärmeÖstersundBrunflo/KrokomÅre
Ca 50kW, 43 MWh/år1 5501 5801 760
exklusive moms  

Kostnadsmässigt finns det även andra parametrar att tänka på när man kombinerar fjärrvärme med värmepumpar. Till exempel hur mycket större elnätsabonnemang som behövs för att driva värmepumpen och vad som händer med fjärrvärmepriset om värmepumpen går sönder och fjärrvärmen tillfälligt ska värma hela huset under en kortare period.