M-busutgång

Genom att koppla en mätsignalenhet till energimätaren har du möjlighet att följa energianvändningen i fastigheten - minut för minut - förutsatt att fastighetens styr- och reglersystem är anpassat för att ta emot och presentera effekt- och flödesuppgifterna.

Mätsignalerna visar i realtid aktuell temperatur och hur mycket energi som flödar genom fjärrvärmeanläggningen. Med hjälp av mätsignalerna kan energianvändningen följas och regleras i värmecentralen. Med hjälp av realtidsmätning ökar möjligheterna att identifiera energitjuvar och att spara energi.

För att ha praktisk nytta av mätsignalerna måste styr- och reglersystemet kunna ta emot, presentera och behandla effekt- och flödesuppgifterna.

Priser

Samtliga priser är exklusive moms.

Startavgift: 2 900 kronor
Månadsavgift: 25 kronor

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig 063 14 90 00.

Beställ M-busutgång

Fyll i förnamn på kontaktperson
Fyll i förnamn på kontaktperson
Fyll i företagsnamn
Fyll i organisationsnummer (10 siffror)
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Fyll i anläggningsadress/er
Skriv anläggningsnummer
Avtalsvillkor* Godkänn avtalsvillkoren
Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter* Kryssa i att du godkänner att Jämtkraft hanterar dina uppgifter

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy