Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Solceller på taket till Jämtkrafts huvudkontor.

Stödtjänster för företag

Elnätet behöver hela tiden hålla en jämn balans mellan produktion och konsumtion. Med ett batteri kopplat till elnätet så kan ni vara med och stötta elnätet att behålla den balansen. Ert batteri agerar då som stödtjänst för Svenska kraftnät.

Checkwatt

Jämtkraft är sedan april 2024 kompatibla med Ceckwatt i SE2. Därmed kan du vara elhandelskund hos Jämtkraft och samtidigt vara kund hos Checkwatt för dina stödtjänster.

Slutkunder kan inte leverera stödtjänster direkt till Svenska kraftnät

Eftersom det bara är balansansvariga aktörer, som tex. Jämtkraft, som kan teckna avtal med Svenska kraftnät är det inte möjligt för slutkunder att leverera stödtjänster direkt till Svenska kraftnät. Däremot är det möjligt att bidra med stödtjänster genom att agera underleverantör till en balansansvarig.

Som balansansvariga åt Svenska kraftnät samarbetar Jämtkraft med följande underleverantörer Checkwatt, Flower Hub, Repono och Qurrent.

Vanliga frågor om stödtjänster