Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Ett upplyst hus i mörker

Solsäker – lagra el från dina solceller

Under sommarhalvåret producerar dina solceller ofta mer el än du förbrukar. Med Solsäker lagrar vi värdet av din överskottsel och ger dig ersättning för den under de mörkaste vintermånaderna.

Ett traditionellt produktionsavtal säljer ditt överskott vid produktionstillfället, alltså under sommaren när du producerar som mest. Med Solsäker lagrar vi värdet av din överskottsproduktion och ger dig ersättning för detta under de mörkaste och kallaste vintermånaderna. När du antagligen behöver det som mest.

Under sommaren ser du på fakturan hur mycket din produktion har genererat i kronor och ören, det värdet får du sedan som ersättning under de fyra vintermånaderna med högst förbrukning, november, december, januari och februari. 

Så fungerar det

 • Vi sparar värdet av din överskottsproduktion mellan 1 mars och 31 oktober.
 • Under november, december, januari och februari får du ersättning för din överproduktion genom att din elräkning reduceras med den sparade ersättningen, jämnt fördelat över de fyra månaderna.
 • Skulle ersättningen täcka hela din förbrukningskostnad en månad så skjuts mellanskillnaden till nästkommande månads faktura. 
 • Avtalet har ingen månadsavgift.
 • Solsäker är en elhandelstjänst som inte påverkar dina nätkostnader.
 • Som mikroproducent kvarstår skattereduktionen, även för dig som har Solsäker. 
 • Avtalet löper på tills vidare, med samma uppsägningstid som ditt elhandelsavtal.

Teckna Solsäker

Kontakta oss på 063-14 90 00 för att teckna Solsäker.

⚠️ OBS din solcellsanläggning måste vara installerad och driftsatt mot nätet för att du ska kunna teckna Solsäker.

De uppgifter vi behöver från dig när du ringer är:

 • Startdatum, kolla med din nuvarande leverantör om eventuell uppsägningstid.
 • Vid leverantörsbyte tar det 21 dagar innan vi kan starta avtalet.
 • Anläggnings-Id för din förbrukningsanläggning.
 • Anläggnings-Id för din produktionsanläggning.
 • Installerad effekt på din solcellsanläggning.
 • Uppskattad årlig produktion på din solcellsanläggning.
 • Områdes-ID.

Frågor och svar om Solsäker