Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

Ett upplyst hus i mörker

Solsäker – spara dina solcellers överskott

Under sommarhalvåret producerar dina solceller ofta mer el än du förbrukar. Med Solsäker förvaltar vi din överskottsel och ger dig ersättning för den under de mörkaste vintermånaderna.

Ett traditionellt produktionsavtal säljer ditt överskott vid produktionstillfället, alltså under sommaren när du producerar som mest och oavsett pris. Med Solsäker förvaltar vi din överskottsproduktion och säkrar ett elpris som ger dig ersättning under de mörkaste vintermånaderna. När du antagligen behöver det som mest.

Under sommaren ser du på fakturan hur mycket din produktion har genererat i kronor och ören, det värdet får du sedan som ersättning under de fyra vintermånaderna med högst förbrukning, november, december, januari och februari. 

Så fungerar det

 • Vi sparar värdet av din överskottsproduktion mellan 1 mars och 31 oktober.
 • Under november, december, januari och februari får du ersättning för din överproduktion enligt det förvaltade produktionsavtalet.
 • Din elräkning reduceras med den sparade ersättningen.
 • Skulle ersättningen täcka hela din förbrukningskostnad en månad så skjuts mellanskillnaden till nästkommande månads faktura. 
 • Avtalet har ingen månadsavgift
 • Solsäker är en elhandelstjänst som inte påverkar dina nätkostnader.
 • Som mikroproducent kvarstår skattereduktionen, även för dig som har Solsäker. 
 • Det finns ingen gräns för hur stort belopp du får spara.
 • Avtalet löper på tills vidare, med samma uppsägningstid som ditt elhandelsavtal.

Teckna Solsäker

Kontakta oss på 063-14 90 00 för att teckna Solsäker.

⚠️ OBS din solcellsanläggning måste vara installerad och driftsatt mot nätet för att du ska kunna teckna Solsäker.

De uppgifter vi behöver från dig när du ringer är:

 • Startdatum, kolla med din nuvarande leverantör om eventuell uppsägningstid.
 • Vid leverantörsbyte tar det 21 dagar innan vi kan starta avtalet.
 • Anläggnings-Id för din förbrukningsanläggning.
 • Anläggnings-Id för din produktionsanläggning.
 • Installerad effekt på din solcellsanläggning.
 • Uppskattad årlig produktion på din solcellsanläggning.
 • Områdes-ID.

Frågor och svar om Solsäker