Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
Två medarbetare från Jämtkraft med skyddskläder.

Övervakningsplan

Enligt Ellagen måste varje nätbolag ha en övervakningsplan. Planen ska visa att nätbolaget inte diskriminerar andra parter på elmarknaden ur konkurrenssynpunkt.

Syftet med övervakningsplanen är att dokumentera rutiner, riktlinjer och policys inom Jämtkraft Elnäts områden där det skulle kunna finnas risk för diskriminering av tredje part. Ett annat syfte är att identifiera eventuell diskriminerande verksamhet och att vidta avhjälpande åtgärder.

En gång per år ska en rapport publiceras som visar vilka åtgärder som vi har vidtagit enligt planen. Övervakningsplanen omfattar Jämtkraft Elnäts verksamhet.

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen

Under 2022 har all Jämtkrafts personal genomgått en riktad digital utbildning i övervakningsplanen. Denna utbildning är också en del i introduktionen av nyanställda. I 2022 års rapport enligt övervakningsplanen tar vi upp detta. I rapporten har vi också fokuserat på Jämtkrafts informationsspridning, samt sett över att koncernen uppfyller övervakningsplanens syfte och mål. 

Årlig rapport – åtgärder enligt övervakningsplan