Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Så fungerar elnätet

I elnätet transporteras el från kraftverk till hushåll och företag. Elnätet har tre nivåer: stamnät, regionala nät och lokala nät.

Vad är elnätet? Elin Jämtström förklarar

Tända lampan, ladda mobilen, slå på spisen. Det är något vi tar för givet att vi kan göra varje dag, året runt! Det är en trygghet som vi på Jämtkraft Elnät AB ska stå för till våra kunder. Hur det går till beskrivs här ovan av elnätsexperten Elin Jämtström. Det är så mycket mer än ”två hål i väggen”.

Vad går elnätsavgiften till?

Vad går elnätsavgiften till? Vad betalar jag för egentligen? I den andra filmen här ovan förklarar Elin vilka delar som ingår i elnätsavgiften.

Stamnätet är det nät som är närmast de stora kraftverken och som transporterar elen över hela landet, och även ut till våra grannländer. Från stamnätet leds elen vidare på regionala och lokala nät.

Elens väg genom elnätet

På stamnätet är spänningen så hög som 400 000 volt, men hemma hos dig som kund är den 230 volt. Att det är högre spänning på stamnätet beror på att energiförlusterna då blir mindre.

När elen förs genom ledningarna försvinner en del av energin som värme. Ju längre sträckor elen ska transporteras desto mer energi försvinner. Med högre spänning försvinner mindre av elen som värme. När elen transporteras ut från stamnätet till lokala och regionala nät passerar den även ett antal ställverk där spänningen successivt sänks.

Ett elnätsföretag per nätområde

Elnätet är uppdelat i olika områden, nätområden. Det finns omkring 170 elnätsföretag i Sverige som ansvarar för sina nätområden och ser till att elen kommer hem till dig.

I varje nätområde finns det bara ett företag som ansvarar för näten. Så du som bor inom Jämtkrafts elnätsområde eller har en anläggning här är elnätskund hos oss. Däremot kan du välja ett annat företag för att sköta din elhandel.

Inmatning och utmatning av el

I elnätet matas el in från olika produktionsanläggningar till stamnätet och ut från stamnätet till våra kunder i de lokala och regionala näten. Men numera är det inte längre lika självklart att all el som produceras kommer från ett stort kraftverk och går ut i stamnätet. Fler och fler privatpersoner har egna produktionsanläggningar hemma, som solceller på hustaket. Så inmatning och utmatning av el i elnätet kan ske på flera olika nivåer.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur elsystemet fungerar så har vår branschorganisation Energiföretagen mer information.