Jämförelsepriser för fjärrvärme i lokaler och flerbostadshus

Här hittar du typexempel på fjärrvärmekostnad för flerbostadshus, lokaler och samfälligheter i olika kommuner. Priserna gäller från 1 januari 2017.

Vi har valt att redovisa kostnaden för fjärrvärme baserad på den vanligaste förekommande typen fastigheter inom kategorierna Flerbostadshus, Lokaler och Samfälligheter, som är anslutna till vårt fjärrvärmenät.

För kategorin Lokaler är det en kontors- och butiksfastighet. För kategorin Samfälligheter är det en industrifastighet.