Jämförelsepriser för fjärrvärme i lokaler och flerbostadshus

Här hittar du typexempel på fjärrvärmekostnad för flerbostadshus och lokaler  i olika kommuner.

Tabellerna redovisar kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav 
(EIFS 2009:3). Priserna gäller från den 1 januari 2021.

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL