Jämförelsepriser för fjärrvärme i lokaler och flerbostadshus

Här hittar du typexempel på fjärrvärmekostnad för flerbostadshus och lokaler  i olika kommuner. Priserna gäller från 1 januari 2021.

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL