Ursprungsmärkt el från vindkraft

Vill du ha enbart vindkraft i ditt eluttag? Du kan välja ursprungsmärkt el från vindkraft som tillval till ditt vanliga elavtal.

Ursprungsmärkt el från vindkraft

Vindkraft är den energikälla som idag har störst utvecklingspotential bland de förnybara energislagen. Genom att betala lite extra för vindkraft bidrar du till att utveckla och öka andelen vindkraft i Sverige. Och därmed också öka andelen förnybar energi i stort.

När du väljer ursprungsmärkt vindkraft köper vi in ursprungsgarantier som motsvarar den el du använder. Tillvalet går att kombinera med alla våra elavtal och gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid. Du kan teckna när som helst under avtalstiden genom att kontakta oss.

De vindkraftverk som producerar elen har ursprungsgarantier för sin produktion. Revision utförs en gång per år vid Jämtkraft AB:s ordinarie årsrevision av auktoriserad revisor. Vid revisionen redovisas anskaffad energi kontra såld energi.