Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

En gul ryggsäck på sten och mossa

Jämtkraft företagsportfölj

Utan att behöva engagera dig och hålla koll på de dagsaktuella elpriserna får du med vår företagsportfölj ett långsiktigt bra elpris för ditt företag. Det blir inte alltid det absolut lägsta priset för stunden men du undviker de högsta topparna då elpriset på marknaden stiger. Resultatet blir ett långsiktigt, tryggare och mer bekymmersfritt elavtal jämfört med ett rörligt avtal. Och elen du får är såklart alltid 100 % förnybar.

Viktig information! Vår företagsportfölj är stängd för nyteckning. Vi hänvisar istället till våra andra elavtal: Jämtkraft Hedge och Rörligt elpris

Långsiktigt bra för ditt företag – så funkar det

Vår företagsportfölj är ett så kallat förvaltat elpris. Det fungerar så att Jämtkrafts förvaltare bevakar elmarknaden varje timme och varje dag. De köper upp el för våra kunders framtida förbrukning för att säkra upp ett stabilt elpris.

Resultatet blir ett tryggt och långsiktigt bra pris där man slipper pristopparna men ändå får del av prisnedgångarna på elmarknaden. Långsiktigheten i avtalet gör dock att det finns viss fördröjning i hur priset följer plötsliga och snabba nedgångar på elmarknaden. Men på samma sätt kommer man alltså som förbrukare heller inte följa med lika snabbt och dramatiskt i prisökningar på marknaden.

Sett över de senaste åren har förvaltat elpris över tid varit lägre än det rörliga elpriset. Väldigt bra för dig som har annat än elavtal att lägga tid och pengar på.

Påverka din egen kostnad

Kostnaden för alla elavtal som inte är helt fasta påverkas alltid i någon grad av utbud och efterfrågan. Enkelt uttryckt kan man säga att det kostar mer att förbruka el när många andra gör det, och tvärtom.

Du kan alltså påverka din egen kostnad genom att fundera över när du förbrukar elen och om du kan styra detta. Vanligtvis är det som billigast att förbruka el nattetid och under dagen. Generellt sätt blir det dyrare under morgontimmarna och tidig kväll.

Lokalrabatt

Du med företag som verkar i någon av Jämtkrafts ägarkommuner Åre, Krokom eller Östersund får rabatt på både den fasta månadsavgiften och varje förbrukad kilowattimme. Vi vill gynna det lokala näringslivet och det ska löna sig att handla lokalt.

Läs mer om lokalrabatt

Timpris

Jämtkraft Företagsportfölj med timpris kan ses som ett mellanting mellan ett rörligt avtal med timpris och vårt traditionella förvaltade avtal Jämtkraft Företagsportfölj med månadsmedelpris. Här får ni ert eget unika portföljpris, baserat på när och hur ni förbrukar el. Men tack vare förvaltningsdelen i avtalet ger Jämtkraft Företagsportfölj med timdebitering ett jämnare och stabilare pris än vad ett rörligt avtal med timpris gör. Ni kan med denna kombination alltså i viss mån påverka er elkostnad genom att styra när på dygnet ni förbrukar el, men inte i lika stor utsträckning som med ett rörligt avtal med timpris.

Läs mer om timpris

Prishistorik

Prishistorik för Jämtkraft företagsportfölj i alla elområden hittar du under Prishistorik Jämtkraft företagsportfölj. Om du är osäker på vilket elområde ditt företag tillhör kan du kolla på Svenska kraftnäts karta.

Priset som anges i samtliga grafer och tabeller är ett snittpris vid så kallat månadsmedelpris. Det exakta individuella priset per kund påverkas av en så kallad profilkostnad och kan skilja sig från angivet snittpris.

Jämför Jämtkraft företagsportfölj med Rörligt pris

Här kan du jämföra Jämtkraft företagsportfölj med Rörligt pris de senaste månaderna i elområde 2.

I grafen nedan ser du priserna per månad (de senaste 12 månaderna) för elområde 2, öre/kWh exklusive moms.

Hitta rätt avtal för ditt företag

Vi kan erbjuda flera typer av avtal, beroende på vad som passar ditt företag. Är ert mål ett jämnt, bra pris utan överraskningar eller är ni ute efter ett snabbrörligt pris?

Ta kontakt med våra företagsrådgivare för att få rådgivning och hitta det avtal som passar ditt företag bäst.