Jämtkraft företagsportfölj

Med ett förvaltat elpris låter du Jämtkrafts experter köpa in din el när priset är som förmånligast. De säkrar upp din el i portioner istället för att du ska satsa allt vid ett tillfälle. På så vis sprids riskerna och du får ett tryggt elpris.

företagsportfölj

Så fungerar förvaltat elpris

Jämtkrafts förvaltare bevakar elmarknaden varje timme och varje dag – hela året. Det kan du dra nytta av genom att låta dem köpa in din el också.

De köper in den el du förväntas använda i portioner när priset är som förmånligast. Det kan liknas vid fondförvaltning där man sällan satsar alla pengar vid ett enskilt tillfälle och sedan hoppas på det bästa. Du sprider helt enkelt riskerna och får ett tryggt elpris. Och du slipper följa med i marknadens svängningar och själv jaga det bästa elpriset. 

Hitta rätt förvaltningsavtal

Vi kan erbjuda flera typer av förvaltningsavtal, beroende på vad som passar ditt företag. Är ditt mål ett jämnt, lågt pris utan överraskningar eller är du ute efter ett snabbrörligt pris? Vi erbjuder strategier för de flesta scenarier.

Teckna elavtal

Ta kontakt med våra företagssäljare eller låt oss kontakta dig för rådgivning kring elavtal. 

Om ditt företags årsanvändning understiger 60 000 kWh så har du möjlighet att teckna elavtal direkt.