Byt från direktverkande el till fjärrvärme

Har du direktverkande el och vill kunna ansluta din bostad till fjärrvärmenätet? Då behöver du först byta till ett vattenburet värmesystem.

fritidshus i kvällsljus omgivet av snö och skog

Vi gräver ett anslutningsrör för fjärrvärmen till ditt hus. Vi går normalt den kortaste vägen till din varmvattenberedare. Beredaren tas bort och din fjärrvärmecentral installeras. Efteråt återställs din trädgård.

Byte till vattenburet värmesystem

Fjärrvärmecentralen ansluts till fjärrvärmeledningen och kopplas ihop med ditt tappvattensystem. Nu har du fjärrvärmeuppvärmt tappvatten. För att kunna värma ditt hus med fjärrvärme måste du ha ett vattenburet värmesystem. Dina gamla elelement plockas bort för att ersättas med nya vattenburna element.

Installation och anslutning av fjärrvärme

Vi drar rör för det nya vattenburna systemet och kopplar ihop dina element. Det vattenburna värmesystemet kopplas ihop med fjärrvärmecentralen och ditt hus är redo att värmas upp med fjärrvärme.