Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Konsumenträtt

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos Jämtkraft. Därför tycker vi att det är viktigt att du hör av dig till oss när vi har gjort något fel eller om våra tjänster inte lever upp till dina förväntningar.

Bra att veta om konsumenträtten

Ångerrätt

Har du synpunkter på den tjänst vi levererar till dig så är du välkommen att höra av dig till vår kundservice. Vi finns till hands för att svara på frågor och ta emot dina synpunkter.

När du köper en vara eller en tjänst på distans eller utanför elhandelsbolagets affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar.

För att ångra ett avtal med Jämtkraft kan du kontakta oss på 063-14 90 00. Du kan även använda ett standardformulär som Konsumentverket tagit fram.

Rådgivning

Om du framfört klagomål till oss och inte blir nöjd med det svar du får så finns det rådgivare som kan göra en opartisk bedömning av ditt ärende. Du kan vända dig till din kommunala energirådgivare och/eller statens energimyndighet för att få information om oberoende användarrådgivning. Där kan du också få råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder.

Prövning av ärendet

Är du missnöjd med ett beslut från oss och vill du få ditt ärende prövat kan du vända dig till:

  • Energimarknadsinspektionen – En tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet. Om du är missnöjd med ett beslut från oss kan du kontakta dem för att pröva ärendet.
  • Allmänna reklamationsnämnden – Nämnden ger inga råd till dig innan du gör en anmälan. Därför är det bäst att först prata med kommunens konsumentrådgivare, som vet vilka regler som gäller och hur du gör en anmälan. Nämnden ger sedan en rekommendation om hur tvisten bör lösas. 
  • Allmän domstol (tingsrätt) – Om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut kan den andra parten ta upp det i en domstol.

Lagar och avtal

Som kund till ett energibolag har du vissa rättigheter som regleras i ellagen kapitel 11 (§ 2–4, 8, 11–13, 15–17 och 19). Till exempel ska du få meddelande om villkorsändringar i förväg och det ska finnas särskilda rutiner för hur vi informerar om planerade avbrott.  Dessutom finns andra avtal som reglerar förhållandet mellan dig som kund och oss som leverantörer av el och fjärrvärme.