Under helgen har det kommit stora snömängder. Gå inte nära eventuellt lågt hängande ledningar eller träd som fallit mot ledningar, ring och felanmäl det på 063-14 92 00.

Avbrottskarta
En leende ung man med svart mössa och blå jacka står vid en trävägg.

Producerar dina solceller mer än du gör av med?

Solens energi ger egen klimatsmart el, en lägre elkostnad och ett mer hållbart energisystem. Du kan välja att spara eller sälja din överskottsproduktion.

Välj produktionsavtal

  • Spara ditt överskott

    Med Solsäker sparar du ditt överskott till årets mörkaste månader.

  • Sälj ditt överskott

    Dina solceller producerar ofta mer el än du förbrukar, du kan sälja den till oss.

Östersund solpark

Genom Östersund Solpark kan vem som helst få tillgång till solenergi utan ett eget tak att sätta paneler på. Privatpersoner och företag som enkelt och bekvämt vill ta del av förnybar solenergi kan oavsett var eller hur de bor köpa andelar i en ekonomisk förening som äger parken.

Solcellsnyheter

Nya elnätsregler för solceller påverkar troligtvis få villaägare
Nyheter

Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelade nyligen att reduktionen av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar slopas. Vad innebär förändringen för solelproducenter egentligen? För dig som har en liten villaanläggning och en och samma säkring för både in- och utmatning på elnätet är svaret: Förmodligen ingenting.

Mottagningsplikt – vad är det?

Om du inte aktivt väljer ett elhandelsbolag för att sälja din egen solel till, kommer elbolaget du köper el från att ta emot den el du matar in i nätet. Om du är vår kund och installerar solceller, är vi skyldiga att ta emot din el. Samma gäller om du flyttar in i ett hus med en befintlig solcellsanläggning.

Frågor och svar om produktionsavtal