Just nu är det många som hör av sig till oss och vi gör vårt yttersta för att svara alla så fort vi kan. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende.

Frågor och svar

Anslut din mikroproduktion till elnätet

Allt fler blir intresserade av att producera egen el hemma med solceller på taket, en egen vindsnurra eller en biogasmotor. Här kan du läsa vad du behöver tänka på för att ansluta din egen elproduktion till elnätet.

Egen elproduktion definieras som småskalig om din produktionsanläggning har en installerad effekt som är mindre än 1500 kW.

Att tänka på vid anslutning av egen elproduktion

När du ska installera och ansluta din småskaliga elproduktion till elnätet finns några saker du behöver tänka på:

  1. För att installera anläggningen, kontakta en behörig elektriker som gör en föranmälan hos Jämtkraft Elnät. Komplettera föranmälan med blanketten Anmälan om anslutning av mikroproduktion.
  2. Jämtkraft Elnät kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen. Om elnätet behöver förstärkas får du ett kostnadsförslag från oss.
  3. När elektrikern fått medgivande från Jämtkraft Elnät sker installation. Elektrikern skickar sedan en färdiganmälan till Jämtkraft Elnät, som kostnadsfritt installerar en ny elmätare i din fastighet.
  4. Du behöver även teckna ett elhandelsavtal med en elhandlare för att sälja den överskottsel som du producerar.

Mikroproduktion

Att producera förnybar el i liten skala som i första hand är tänkt för eget bruk kallas mikroproduktion och är en variant av småskalig producent. Med det menas en anläggning som är fast ansluten till elnätet och som:

  • har inmatning och uttag i samma punkt.
  • har en huvudsäkring på högst 63 Ampere.

Här kan du läsa våra tekniska villkor för anslutning av mikroproduktion.

Frågor och svar