Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Anslut din mikroproduktion till elnätet

Allt fler blir intresserade av att producera egen el hemma med exempelvis solceller på taket. Här kan du läsa vad du behöver tänka på för att ansluta din egen elproduktion till elnätet.

Att tänka på vid anslutning av egen elproduktion

När du ska installera och ansluta din elproduktion till elnätet finns några saker du behöver tänka på:

  1. För att installera anläggningen, kontakta en behörig elektriker som gör en föranmälan hos Jämtkraft Elnät. Komplettera föranmälan med blanketten Anmälan om anslutning av produktion. Om växelriktaren inte är listad på Rikta rätt (granskad av Energiföretagen Sverige) ska även Bilaga produktion (ALP) fyllas i.
  2. Jämtkraft Elnät kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen. Om elnätet behöver förstärkas får du ett kostnadsförslag från oss.
  3. När elektrikern fått medgivande från Jämtkraft Elnät sker installation. Elektrikern skickar sedan en färdiganmälan till Jämtkraft Elnät, som kostnadsfritt installerar en ny elmätare i din fastighet.
  4. Du behöver även teckna ett elhandelsavtal med en elhandlare för att sälja den överskottsel som du producerar.

Mikroproduktion

Att producera förnybar el i liten skala som i första hand är tänkt för eget bruk kallas mikroproduktion och är en variant av småskalig producent. Med det menas en anläggning som är fast ansluten till elnätet och som:

  • har inmatning och uttag i samma punkt.
  • har en huvudsäkring på högst 63 Ampere.

Här kan du läsa våra tekniska villkor för anslutning av produktion.

Frågor och svar