Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Har du rätt säkring?

Har du rätt säkring?

Har du för låg huvudsäkring i din bostad kan strömmen gå. Är huvudsäkringen för hög betalar du en onödigt hög årsavgift (elnätsavgift).

Har du rätt säkring?

Vilken huvudsäkring har du?

Din säkringsstorlek står angiven på fakturans baksida vid rubriken Elnät. Din säkringsstorlek framgår också av vilken färg den lilla brickan på huvudsäkringen har. Grå är 16 A, blå är 20 A och gul är 25 A.

Vilken huvudsäkring bör du ha?

De allra flesta privatpersoner med enbart hushållsel, det vill säga utan någon form av elvärme eller värmepump, klarar sig med en huvudsäkring på 16 A.

I vår tabell kan du se vilken säkring som normalt passar utifrån din årliga elanvändning. Nedanstående rekommendationer är ungefärliga.

FärgSäkringsstorlekÅrsförbrukningMaximalt effektuttagFast avgift per år
Grå16 A0–20 000 kWh11 kW4 200 kronor/år
Blå20 A20 000–25 000 kWh14 kW6 790 kronor/år
Gul25 A25 000–30 000 kWh17 kW8 630 kronor/år
Svart35 A30 000–40 000 kWh24 kW12 160 kronor/år
Vit50 A 40 000–55 000 kWh35 kW17 450 kronor/år
Koppar63 A55 000–70 000 kWh44 kW22 640 kronor/år

Att tänka på

Tänk på att du kan behöva en större säkring om du har elapparater med hög effekt, till exempel elpanna, direktverkande elvärme (elelement), laddning för elfordon, bastu, svetsaggregat och stora elektriska motorer. Om du säsongsvis eller under korta perioder använder mycket energi kan du också behöva en större säkring.

Installera en belastningsvakt

Om du installerar en belastningsvakt som automatiskt kopplar bort vissa elapparater när du använder andra kan du ibland klara dig med en lägre säkring.

Höja säkringen

Behöver du höja säkringen måste du kontakta en auktoriserad elinstallatör, som anmäler det till oss. En höjd säkring i din bostad kan innebära ytterligare anslutningsavgifter och byte av mätarcentral eller mätarskåp.

Sänka säkringen

För att sänka huvudsäkring så tar du kontakt med en auktoriserad elinstallatör som utför bytet samt skickar in en färdiganmälan till oss. Att ha en för hög huvudsäkring för sitt behov kan innebära onödiga utgifter, är du osäker om vilken huvudsäkring som du ska ha så kan du rådfråga en auktoriserad installatör. 

Byta säkring

När du byter säkring ska du läsa på säkringen och i proppskåpet vilken säkringsstorlek du ska använda. Du får absolut inte byta ut en säkring av en storlek till en högre, till exempel ersätta en 6 A med en 10 A.

Huvudsäkringen

Huvudsäkringen sitter i elmätarskåpet och består ofta av tre säkringar, en för varje fas. Huvudsäkringen skyddar elcentralen från elfel och sätter taket för din totala elanvändning. Om din huvudsäkring går ofta ska du prata med ditt nätbolag. Det kan vara så att du behöver en säkring med högre nivå.

Automatsäkringar

I nyare elcentraler finns ofta automatsäkringar där du aldrig behöver skruva ur eller i någon propp. När en automatsäkring slår ifrån trycker du in den utlösta knappen och på nyare modeller vippar du tillbaka brytaren/vippan i ursprungsläget. Om inte spänningen kommer tillbaka ska du kontakta en auktoriserad elektriker.

Står allting rätt till?

Om det skulle bli kortslutning eller överbelastning i din bostad hindrar säkringarna i proppskåpet skador som annars skulle kunna orsaka brand och annan livsfara. Om dina säkringar blir heta eller ofta löser ut eller om lampor blinkar och du ser störningar på din teve kan det vara något fel med din elinstallation eller någon apparat. Om det går en propp ska du försöka ta reda på vad det beror på. Är det en kortslutning eller överbelastning? Kan det vara fel på någon elektrisk apparat i ditt hem? Tänk på att alltid be en auktoriserad elektriker titta över allting om något verkar vara konstigt med din el.