Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Elnätsledningar och en kranbil med två personer

Investeringar i elnätet

Vi jobbar med ständiga förbättringar i vårt elnät för att framtidssäkra strömförsörjningen till dig som kund. Här hittar du information om våra investeringar i elnätet och våra pågående och planerade elnätsprojekt.

Så jobbar vi med elnätet

Jämtkraft Elnät transporterar el till över 63 000 kunder. Vårt elnät täcker större delen av Jämtland och består av cirka 8 700 km långa ledningar. För oss är det viktigt att det finns ett riktigt bra elnät även för dig som bor och arbetar i glesbygd. Det är något vi är extra stolta över.

Planerade och pågående elnätsprojekt

 • Östersunds nya elnät

  Vi bygger ett nytt elnät i Östersund som klarar av att transportera mer effekt och är en förutsättning för samhällets elektrifiering och möjliggör tillväxt och utveckling.

 • Järpströmmen-Järpen

  Jämtkraft Elnät avser att ansöka om tillstånd för en ny 130 kV kraftledning från en ny fördelningsstation i Järpen till befintlig stamnätsstation i Järpströmmen.

 • Krokom-Föllinge

  En ny kraftledning ska byggas från Krokom till Föllinge. I samband med det kommer vi även att ansluta förnybar energi till elnätet i form av en vindkraftspark.

 • Byte till nya smarta elmätare

  Det pågår ett arbete med att byta ut alla elmätare i Jämtkrafts elnät. Totalt ska 60 000 elmätare bytas ut fram till år 2025.

 • Midskog-Verksmon

  Spänningshöjning från 145 kV till 220 kV på kraftledningen mellan Midskog och Verksmon samt för parallella luftledningar mellan befintlig luftledning och Verksmon industriområde.

 • Verksmon-Östersem

  Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 220 kV kraftledning från Verksmon till Östersem samt två nya 130 kV kraftledningar från stationen i Östersem till Lugnviks nya industriområde.

 • Östersem-Nyvik

  Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 220 kV kraftledning från en ny stamnätsstation i Östersem till en ny stamnätsstation i Nyvik utanför Östersund i Jämtlands län.