Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

Två personer jobbar i korgen på en kranbil vid en elnätsstolpe

Anslutningar till elnätet

Vi transporterar el till över 63 000 kunder. Vi ser till att du får el när du bygger nytt i vårt nätområde. Vi hjälper även till med byggström, ändringar i befintlig anslutning och mikroproduktion.

Olika anslutningar till vårt elnät

Nyanslutning

När du bygger en villa eller ett fritidshus inom vårt nätområde, hjälper vi dig med din elnätsanslutning, en så kallad nyanslutning.

Byggström

Om du behöver ström under byggtiden fixar vi en tillfällig elanslutning i form av byggström.

Mikroproduktion

Vi hjälper även till med att ansluta din mikroproduktion till elnätet.

Våra elnätsprojekt

Nyanslutningar, byggström och mikroproduktion

  • Anslut villa eller fritidshus

    Vi hjälper dig med en elnätsanslutning när du bygger villa eller ett fritidshus. Här kan du få en prisuppgift på anslutningen till elnätet.

  • Byggström för villa och fritidshus

    Bygger du nytt och behöver ström under byggtiden? Beställ byggström så hjälper vi dig med en tillfällig elanslutning i vårt nätområde.

  • Egenproducerad el

    Om du vill producera egen el med solceller, vindsnurra eller biogasmotor måste du först ansluta din mikroproduktion till elnätet.