Varning för bedrägeriförsök: Just nu får vi samtal från kunder som blivit uppringda från ett 08-nummer där avsändaren utger sig för att komma från Jämtkraft. Vi ber dig att vara observant och påminner om att vi:

  • Alltid ringer från ett 063-nummer
  • Aldrig ringer upp och ber dig godkänna något med BankID
Läs mer om bedrägeriförsök
En ung man står på ett fjäll i skymningen och ler åt en kvinna som har ansiktet vänt från kameran.

Jämtpriset

Med Jämtpriset får du ett långsiktigt bra pris med mindre svängningar jämfört med ett rörligt pris. Du får tryggheten från våra professionella förvaltare och elen är såklart alltid 100 % förnybar.

Bäst på sikt – så funkar det

Jämtpriset är ett så kallat förvaltat elavtal. Det funkar så att Jämtkrafts förvaltare bevakar elmarknaden varje timme och varje dag. De köper i förväg upp en del av elen för våra kunders framtida förbrukning, för att säkra upp ett jämnare elpris för kunderna.

Resultatet blir ett elpris som följer det rörliga marknadspriset men med målet att kapa de högsta pristopparna för att skapa ett jämnare och långsiktigt bra pris. Tanken är att du, till skillnad från i ett fastprisavtal, ska få del av prisnedgångar på elmarknaden samtidigt som de högsta pristopparna pareras. Långsiktigheten i avtalet gör dock att det finns viss fördröjning i hur priset följer plötsliga och snabba nedgångar på elmarknaden. Men på samma sätt kommer du alltså som förbrukare heller inte följa med i alla prisökningarna på marknaden.

Inte alltid lägst för stunden, men bra på sikt alltså.

Sett över de senaste åren har förvaltat elpris över tid haft en jämnare priskurva och lägre pristoppar jämfört med det rörliga elpriset.

Lokalrabatt

Du som bor, verkar eller har en fastighet i någon av våra ägarkommuner Åre, Östersund eller Krokom betyder extra mycket för oss. Vi finns till för er som gör vår region levande. Därför får ni ett extra bra pris. Med Lokalrabatten får du rabatt på både den fasta månadsavgiften och varje förbrukad kilowattimme. Rabatten syns som en extra rad på fakturan och dras automatiskt.

Läs mer om lokalrabatt

Jämtpriset med timpris

Jämtpris med timpris kan ses som ett mellanting mellan ett rörligt avtal med timpris och vårt traditionella förvaltade avtal Jämtpriset med månadsmedelpris. Här får du ditt eget unika Jämtpris, baserat på när och hur du förbrukar din el. Men tack vare förvaltningsdelen i avtalet ger Jämtpris med timdebitering ett jämnare och stabilare pris än vad ett rörligt avtal med timpris gör. Du kan med denna kombination alltså i viss mån påverka din elkostnad genom att styra när på dygnet du förbrukar el, men inte i lika stor utsträckning som med ett rörligt avtal med timpris.

Det betyder också att du själv i stor utsträckning kan påverka din elkostnad om du är medveten och aktiv kring din förbrukning. Förbrukar du mycket el när kilowattpriset är högt, får du ett högre månadssnitt, medan du s­­­­­­­­om lyckas flytta din förbrukning till mindre kostsamma timmar får en lägre snittkostnad. Generellt kostar elen mindre nattetid.

Läs mer om timpris

Prishistorik

Prishistorik för Jämtpriset i alla elområden hittar du under Prishistorik Jämtpriset. Om du är osäker på vilket elområde du tillhör kan du kolla på Svenska kraftnäts karta.

Priset som anges i samtliga grafer och tabeller är ett snittpris vid månadsmedelpris. Det exakta individuella priset per kund påverkas av myndighetsavgifter och tillval och kan skilja sig från ovan angivet snittpris.

Jämför Jämtpriset med Rörligt pris

Här kan du jämföra Jämtpriset med det rörliga elpriset de senaste månaderna och snittpriserna för de senaste åren i elområde 2.

I grafen nedan ser du priserna per månad (de senaste 12 månaderna) för elområde 2, öre/kWh inklusive moms.

I grafen nedan ser du snittpriser per år för elområde 2, öre/kWh inklusive moms. (Energiskatt ingick till och med 2018-01-01)

Frågor och svar om Jämtpriset