Elnätspriser för din bostad

Om du är bosatt eller har fritidsboende inom Jämtkrafts elnätsområde så blir du automatiskt elnätskund hos oss. Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del.

_dsc2151

Elnätspriser

inklusive moms, från 1 januari 2019:

Fast nätavgift

SäkringsstorlekEnkeltariff
16A (lägenhet)* 1 645 kronor/år
16A 4 035 kronor/år
20A 6 515 kronor/år
25A 8 090 kronor/år
35A 10 865 kronor/år
50A 15 125 kronor/år
63A 19 575 kronor/år
80A 25 175 kronor/år
100A 31 600 kronor/år
125A 39 450 kronor/år

Rörlig nätavgift

Enkeltariff        17,87 öre/kWh

Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A 2019
* Gäller lägenhet i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre lägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Energiskatt

Energiskatten är en statlig avgift. Den finns under nätdelen på fakturan. 

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL