Just nu är det många som hör av sig till oss och vi gör vårt yttersta för att svara alla så fort vi kan. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende.

Frågor och svar

Elnätsavgift för din bostad

Om du är bosatt eller har fritidsboende inom Jämtkrafts elnätsområde så blir du automatiskt elnätskund hos oss. Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Säkringsabonnemang

Elnätsavgiften för säkringsabonnemang består av två delar:

  • En fast del som bestäms av huvudsäkringens storlek, i Ampere (A) alltså hur mycket effekt som kan användas.
  • En rörlig del som beror av den mängd el, i kilowattimmar (kWh) som förbrukas.

Till våra priser ska läggas statliga avgifter som tas ut en gång per år: Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. Även energiskatten för el, som också är en statlig avgift, debiteras på elnätsfakturan.

Fast nätavgift

SäkringsstorlekEnkeltariff per årEnkeltariff per år (from. 23-01-01)Enkeltariff per månad
16A (lägenhet)*1 810 kronor/år1 860 kronor/år150 kronor/månad
16A4 050 kronor/år4 200 kronor/år337,50 kronor/månad
20A6 530 kronor/år6 790 kronor/år545 kronor/månad
25A8 290 kronor/år8 630 kronor/år690 kronor/månad
35A11 670 kronor/år12 160 kronor/år973 kronor/månad
50A16 740 kronor/år17 450 kronor/år1 395 kronor/månad
63A21 700 kronor/år22 640 kronor/år1 808 kronor/månad
80A28 890 kronor/år30 360 kronor/år2 407 kronor/månad
100A36 390 kronor/år38 310 kronor/år3 032 kronor/månad
125A45 740 kronor/år48 200 kronor/år3 812 kronor/månad
Inklusive moms

Rörlig nätavgift

SäkringsstorlekEnkeltariff
Enkeltariff10 öre/kWh        
Inklusive moms

Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A 2022

Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A 2023

* 16A Lägenhet är en specialtaxa som gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha huvudsäkring max 16A med anslutning till en gemensam servisledning om minst fyra abonnemang. Ett av dessa fyra abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa (ej lägenhet). Enfasabonnemang max 25A huvudsäkring i lägenhet faktureras som 16A Lägenhet.

Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Nätavgift för hyrd byggström

SäkringsstorlekEnkeltariff
B25A*16 825 kronor/år
B63A*33 750 kronor/år 
In- och urkoppling2 675 kronor/år
Rörlig avgift - Enkeltariff10 öre/kWh

* Pris inklusive hyra av byggskåp och fast elnätsavgift. Du betalar för antalet dygn som du använder byggströmmen.
Exempel: Hyr du byggström för säkringsstorlek 25A i 60 dagar blir kostnaden cirka 2 770 kronor, exklusive rörligt avgift och elanvändning.

Avgiftsbilaga byggström 2022

Nätavgift för egen byggström

SäkringsstorlekEnkeltariff
E258 290 kronor/år
E6321 700 kronor/år
In- och urkoppling*4 500 kronor
Rörlig avgift- Enkeltariff10 öre/kWh

* Pris avser in- och urkoppling, inspektion och säkerställande att byggskåpet uppfyller alla säkerhetskrav och specifikationer samt montering av mätare. Vi kräver även att installatören ska ha förberett med erforderlig mängd anslutningskabel av 4x10 för 25A och 4x50 för 63 med slang och kabelskydd. Om det vid inspektion framkommer att skåpet inte uppfyller säkerhets- och installationskrav så innebär det ett extra besök och en bomkörningsavgift kommer att debiteras.

Avgiftsbilaga för byggström 2022

Nätavgift för egen elproduktion

Här hittar du nätavgifter för dig som producerar egen el, till exempel om du har solpaneler hemma.

Mikroproduktion

För att räknas som mikroproducent gäller följande krav:

  • Din huvudsäkring får inte vara högre än 63 Ampere.

Uppfyller du ovanstående krav är årsavgiften för inmatningsabonnemanget 0 kronor.

Avgiftsbilaga inmatning Mikro 2022

Småskalig produktion lågspänning

Om du har ett uttagsabonnemang som är högre än 63 Ampere eller en produktionsanläggning med högre inmatad effekt till elnätet än 43,5 kW klassas produktionen som småskalig och du debiteras en årsavgift för inmatningsabonnemanget på 3 125 kronor inklusive moms.

Avgiftsbilaga inmatning 0,4 kV 2022