Elnätspriser för din bostad

Om du är bosatt eller har fritidsboende inom Jämtkrafts elnätsområde så blir du automatiskt elnätskund hos oss. Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del.

_dsc2151

Elnätspriser

inklusive moms:

Fast nätavgift

SäkringsstorlekEnkeltariff (tom. 21-01-31)Enkeltariff (from. 22-02-01)
16A (lägenhet)* 1 645 kronor/år 1 810 kronor/år
16A 4 035 kronor/år 4 050 kronor/år
20A 6 515 kronor/år 6 530 kronor/år
25A 8 090 kronor/år 8 290 kronor/år
35A 10 865 kronor/år 11 670 kronor/år
50A 15 125 kronor/år 16 740 kronor/år
63A 19 575 kronor/år 21 700 kronor/år
80A 25 175 kronor/år 28 890 kronor/år
100A 31 600 kronor/år 36 390 kronor/år
125A 39 450 kronor/år 45 740 kronor/år

Rörlig nätavgift

SäkringsstorlekEnkeltariff (tom. 21-01-31)Enkeltariff (from. 22-02-01)
Enkeltariff 17,87 öre/kWh    10 öre/kWh                    
Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A 2022
Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A 2019
* 16A Lägenhet är en specialtaxa som gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha huvudsäkring max 16A med anslutning till en gemensam servisledning om minst fyra abonnemang. Ett av dessa fyra abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa (ej lägenhet). Enfasabonnemang max 25A huvudsäkring i lägenhet faktureras som 16A Lägenhet.
Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Energiskatt

Energiskatten är en statlig avgift. Den finns under nätdelen på fakturan. 

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL