Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Elnätsavgift för din bostad

Om du är bosatt eller har fritidsboende inom Jämtkrafts elnätsområde så blir du automatiskt elnätskund hos oss. Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Säkringsabonnemang

Elnätsavgiften för säkringsabonnemang består av två delar:

  • En fast del som bestäms av huvudsäkringens storlek i Ampere (A) – hur mycket effekt som kan användas.
  • En rörlig del som beror av den mängd el, i kilowattimmar (kWh), som förbrukas.

Till våra priser ska läggas statliga avgifter som tas ut en gång per år: Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. Även energiskatten för el, som också är en statlig avgift, debiteras på elnätsfakturan.

Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A 2023

Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A fr o m 2024-07-01

* 16A Lägenhet är en specialtaxa som gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha huvudsäkring max 16A med anslutning till en gemensam servisledning om minst fyra abonnemang. Ett av dessa fyra abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa (ej lägenhet). Enfasabonnemang max 25A huvudsäkring i lägenhet faktureras som 16A Lägenhet.

Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Nätavgift
SäkringsstorlekRörlig avgiftFast avgift tom. 240630Fast avgift från 240701
16A (lägenhet)*10 öre/kWh1 860 kronor/år2 230 kronor/år
16A10 öre/kWh4 200 kronor/år5 040 kronor/år
20A10 öre/kWh6 790 kronor/år8 150 kronor/år
25A10 öre/kWh8 630 kronor/år10 360 kronor/år
35A10 öre/kWh12 160 kronor/år14 590 kronor/år
50A10 öre/kWh17 450 kronor/år20 940 kronor/år
63A10 öre/kWh22 640 kronor/år27 170 kronor/år
80A10 öre/kWh30 360 kronor/år36 430 kronor/år
100A10 öre/kWh38 310 kronor/år45 970 kronor/år
125A10 öre/kWh48 200 kronor/år57 840 kronor/år
Priser inklusive moms

Nätavgift för egen elproduktion

Här hittar du nätavgifter för dig som producerar egen el, till exempel om du har solpaneler hemma.

Avgiftsbilaga egen elproduktion