Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Elnätsavgift för din bostad

Om du är bosatt eller har fritidsboende inom Jämtkrafts elnätsområde så blir du automatiskt elnätskund hos oss. Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Säkringsabonnemang

Elnätsavgiften för säkringsabonnemang består av två delar:

  • En fast del som bestäms av huvudsäkringens storlek i Ampere (A) – hur mycket effekt som kan användas.
  • En rörlig del som beror av den mängd el, i kilowattimmar (kWh), som förbrukas.

Till våra priser ska läggas statliga avgifter som tas ut en gång per år: Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. Även energiskatten för el, som också är en statlig avgift, debiteras på elnätsfakturan.

Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A 2023

* 16A Lägenhet är en specialtaxa som gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha huvudsäkring max 16A med anslutning till en gemensam servisledning om minst fyra abonnemang. Ett av dessa fyra abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa (ej lägenhet). Enfasabonnemang max 25A huvudsäkring i lägenhet faktureras som 16A Lägenhet.

Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Nätavgift
SäkringsstorlekFast avgift per årRörlig avgift
16A (lägenhet)*1 860 kronor/år10 öre/kWh
16A4 200 kronor/år10 öre/kWh
20A6 790 kronor/år10 öre/kWh
25A8 630 kronor/år10 öre/kWh
35A12 160 kronor/år10 öre/kWh
50A17 450 kronor/år10 öre/kWh
63A22 640 kronor/år10 öre/kWh
80A30 360 kronor/år10 öre/kWh
100A38 310 kronor/år10 öre/kWh
125A48 200 kronor/år10 öre/kWh
Priser inklusive moms

Nätavgift för egen elproduktion

Här hittar du nätavgifter för dig som producerar egen el, till exempel om du har solpaneler hemma.

Mikroproduktion

För att räknas som mikroproducent får din huvudsäkring inte vara högre än 63 Ampere. Uppfyller du det kravet är årsavgiften för inmatningsabonnemanget 0 kronor.

Avgiftsbilaga Mikroproduktion

Småskalig produktion lågspänning

Om du har ett uttagsabonnemang som är högre än 63 Ampere eller en produktionsanläggning med högre inmatad effekt till elnätet än 43,5 kW klassas produktionen som småskalig och du debiteras en årsavgift för inmatningsabonnemanget på 3 125 kronor inklusive moms.

Avgiftsbilaga Produktion 0,4 kV, över 63 A