Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Byggström för villa och fritidshus

Bygger du villa eller fritidshus och behöver ström under byggtiden? För att kunna få byggström måste el finnas framdraget till tomten. Så här gör du.

Guide för byggström

För att beställa en byggström tar du kontakt med en auktoriserad elinstallatör som skickar in en för- och färdiganmälan. Om den tillfälliga anslutningen är relaterad till en framtida nybyggnation är det lämpligt att elinstallatören även skickar in en anmälan om detta bygge redan nu då det är lång kötid.

Nätavgift för byggström

Byggskåp tillhandahålls av Jämtkraft

SäkringsstorlekAvgifter
25A*17 625 kronor/år
63A*35 500 kronor/år
Anslutning3 500 kronor
Rörlig avgift10 öre/kWh

* Pris inklusive hyra av byggskåp och fast elnätsavgift. Du betalar för antalet dygn som du använder byggströmmen. Exempel: Hyr du byggström för säkringsstorlek 25A i 60 dagar blir kostnaden cirka 2 900 kronor, exklusive rörligt avgift och elanvändning.

Byggskåp tillhandahålls av kunden

SäkringsstorlekAvgifter
25A8 630 kronor/år
63A22 640 kronor/år
Anslutning*6 500 kronor/st
Rörlig avgift10 öre/kWh

* Pris avser in- och urkoppling, inspektion och säkerställande att byggskåpet uppfyller alla säkerhetskrav och specifikationer samt montering av mätare. Vi kräver även att installatören ska ha förberett med erforderlig mängd anslutningskabel av 4x10 för 25A och 4x50 för 63 med slang och kabelskydd. Om det vid inspektion framkommer att skåpet inte uppfyller säkerhets- och installationskrav så innebär det ett extra besök och en bomkörningsavgift kommer att debiteras.

Avgiftsbilaga för byggström 2023