Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
Interiörbild på ett vardagsrum. På bildens syns en del av en grå soffa och ett litet soffbord med en kaffekopp på.

Miljöklok värme som spar energi

Du märker inte särskilt mycket av fjärrvärmen, förutom att du har det behagligt och skönt hemma. Den är tyst och sköter sig själv för det allra mesta.

Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme spar energi.

En anläggning istället för många är effektivare. I vårt kraftvärmeverk har vi effektiviserat ytterligare. Samtidigt med värmeproduktionen får vi el, på köpet. Så med fjärrvärmen sparar vi på våra gemensamma resurser.

Förnybara energikällor

Jämtkrafts fjärrvärme kommer till allra största delen från bioenergi och återvunnen energi. Som rester från trä- och skogsbruk, träavfall från soptippen eller spillvatten – energi som annars skulle gå till spillo.

Resurssnål värme

Fjärrvärme är extremt resurssnålt. Bara genom att ha fjärrvärme är ni med och bidrar till ett mer energieffektivt samhälle.

30 000 kr i bidrag för byte till fjärrvärme!

Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag för dig som byter från direktverkande elvärme eller gas till exempelvis fjärrvärme. Stödet kan även ansökas retroaktivt av dig som installerat till exempelvis fjärrvärme tidigast 8 november 2022.

Vad innebär Reko fjärrvärme

Som medlem i Reko lever vi upp till högt ställda krav inom öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Jämtkraft innehar den prestigefyllda kvalitetsmärkningen Reko fjärrvärme. Fjärrvärmebranschens kvalitetssystem som tryggar och stärker kundernas ställning gentemot leverantören. Som medlem i Reko lever vi upp till högt ställda krav inom öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Det innebär att vi har:

  • Kunden som utgångspunkt
  • Reko avtal
  • Snabb hantering av problem
  • Öppenhet om bland annat pris
  • Flexibilitet för att tillgodose kundens värmeval

Frågor och svar om fjärrvärme