Rörligt elpris

Ett rörligt elpris baseras på vårt inköpspris för elen. Det följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool och passar dig som inte är rädd för svängningar. Du vågar chansa lite för att få ett bra elpris.

rörligt elpris

Ett rörligt elpris följer med prisutvecklingen på elbörsen, Nord Pool. Denna typ av avtal passar dig som är benägen att ta lite större risk på en rörlig marknad. Du hänger med i svängningarna och tar del av både låga priser och pristoppar. Du kan när som helst byta till något av våra andra avtalstyper.

Teckna rörligt elpris

Kom ihåg! Du behöver teckna ett elnätsavtal innan du tecknar elhandelsavtal!

Prisutvecklingen för rörligt elpris på elbörsen Nord Pool styrs av utbud och efterfrågan på el. Vanligast är att det är högre på vintern och lägre på sommaren. Men det finns många tillfälliga variationer beroende på flera faktorer på elmarknaden. 

Frågor och svar

Rörligt timpris

Du kan också välja att få ett rörligt timpris på el, ett elpris som varierar över dygnet. Det följer med prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool timme för timme och du ser när på dygnet du får mest el för pengarna. Det ger dig möjlighet att optimera din energianvändning och minska din elkostnad.

Nedan kan du se prishistorik för rörligt elpris. Om du är osäker på vilket elområde du tillhör kan du kolla på Svenska kraftnäts karta.

Jämförelse Jämtpris och rörligt pris

Här kan du jämföra Jämtpriset med det rörliga elpriset, de senaste månaderna och snittpriserna för de senaste åren.

I grafen ovan ser du snittpriser per år för elområde 2, öre/kWh inklusive moms. (Energiskatt ingick till och med 2018-01-01)

I grafen ovan ser du priserna per månad för elområde 2, öre/kWh inklusive moms.

SNE_PIL