Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
En person håller ett litet modellhus i händerna.

Ny anslutning till elnätet för villa eller fritidshus

Vi hjälper dig med din elnätsanslutning när du bygger villa eller fritidshus i vårt nätområde. Här kan du få en prisuppgift på anslutningen till elnätet. Tänk på att en ny elnätsanslutning kan ta allt från ett par månader till ett år.

Guide för ny elanslutning

  1. Fyll i formuläret nedan om du vill få en preliminär prisuppgift på din anslutning.
  2. För beställning – Ta kontakt med en elinstallatör på ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket som skickar en föranmälan till oss.
  3. Jämtkraft gör en kreditupplysning samt skickar en offert som du får skriva under och returnera.
  4. Elinstallatören skickar in en färdiganmälan där önskat anslutningsdatum framgår.
  5. Jämtkraft ansluter villan eller fritidshuset mot elnätet.

Ladda ner och läs hela vår guide

Hur lång tid tar det?

Att få till en ny elnätsanslutning kan ta allt från ett par månader till ett år, eller i undantagsfall flera år beroende på komplexitet och omfattning. Om kabel finns framdragen till er tomtgräns går det fortare, men om vi måste utföra arbete utanför er fastighet kommer det att ta längre tid då vi måste upprätta tillstånd med exempelvis markägare och kommunen. Om tillstånd måste upprättas med myndighet eller om en ny transformator måste etableras innebär det att det minst kommer ta 6 månader baserat på ansökningstider och leveranstider. Andra saker som påverkar tiden för anslutning är exempelvis om det är svår terräng eller tjäle.

Observera att vi kan påbörja ansökningar, planering och dylikt när vi mottagit er beställning, men vi kan planera in er anslutning först när vi mottagit en färdiganmälan från er auktoriserade elinstallatör.

Anslutningsavgifter

Avgiften för att ansluta sig till elnätet baseras på avstånd och räknas fram med stöd av Energimarknadsinspektionens (Ei) schablonmetod för nyanslutningar med en säkring på 16-25 ampere och ett avstånd på upp till 1 800 meter. Enligt metoden finns en grundavgift.

För anslutningar längre än 200 meter (fågelvägen) från anslutningspunkten på elnätet tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall enligt tabell nedan.

Avgifterna gäller som riktlinjer vid nyanslutning. För mer information, begär offert av Jämtkraft Elnät samt ladda ner och läs hela vår guide för elanslutning.

Avgifter
Servissäkring/mätarsäkringAvstånd till närmaste anslutningspunkt i ledningsnätet (fågelvägen)Avgift inklusive moms
16–25A0–200 meter50 000 kronor
16–25A201–600 meter50 000 kronor + 427,5 kronor per meter
16–25A601–1 200 meter221 000 kronor + 1 012,5 kronor per meter
16–25A1 201–1 800 meter828 500 kronor + 593,75 kronor per meter
16–25A1 801–Offert
35–63AOffert

Energimarknadsinspektionen styr avgiften

INDEXHÖJNING FÖR ANSLUTNINGAR 16–25A

Energimarknadsinspektionen upprättar direktiv om avgifter för anslutningar till elnätet baserat på avstånd och räknas fram med stöd av en schablonmetod för nyanslutningar 16–25A upp till 1 800 meter. Läs mer hos Energimarknadsinspektionen.

Schablonmetoden har arbetats fram utifrån insamling av uppgifter om faktiska kostnader samt statistiska underlag.

Vid förfrågan om anslutning till elnätet om 16–25A används en grundavgift samt ett tillägg för meteravgift om avståndet för anslutningen är längre än 200 meter och upp till 1800 meter.

Grundavgift och meteravgift som Jämtkraft Elnät har arbetat efter vid prissättning gäller från 2013 och har indexerats (2019-04-01) av Energimarknadsinspektionen, för att följa den generella prisutvecklingen.

Avgiftshistorik grundavgift 0-200 meter:

  • 2013: 27 625 kronor inklusive moms
  • 2020: 37 500 kronor inklusive moms

Leveransvillkor

Beställning av lågspänningsservis samt utökning av befintlig servis ska ske genom föranmälan av behörig elinstallatör.

Prisförfrågan nyanslutning

Just nu råder en ökad osäkerhet kring leveranstider för våra materialleveranser, på grund av omvärldshändelser som kriget i Ukraina, nedstängningar i Kina och containrar som blir fast på fel plats runt om i världen. Tänk därför gärna på att ha god framförhållning!

Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Välj vilken typ av anslutning du är intresserad av
Välj servisstorlek
Fyll i X- och Y-koordinater för anslutningspunkt
Fyll i anläggningsadress
Fyll i fastighetsbeteckning - max 50 tecken
Fyll i eventuella övriga upplysningar