Pris till Årets hållbara företag

Sedan 2015 delar vi ut priset Årets hållbara företag på företagargalan Guldgalan. Vi gör det eftersom vi vet att hållbarhet är den i särklass viktigaste frågan för vårt läns framtid. Det är det som kommer att ge livskraft, energi och långsiktig glädje för alla människor som väljer att leva i Jämtland.

Alla kan föreslå kandidater och priset är öppet för företag i alla branscher. Utmärkelsen delas ut av Jämtkraft och Länsförsäkringar Jämtland och nomineringen gör du på Länsförsäkringars webbplats.

Vad är då ett hållbart företag?

För oss är det ett företag som tar ansvar för sociala, - ekonomiska, - och ekologiska frågor. Det är ett företag som tar ledarskap och inspirerar andra. Beroende på vilken bransch företaget verkar i så är förutsättningarna givetvis skilda, men alla bör bedriva sin verksamhet  i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål.

Regler och kriterier

  • Priset tilldelas ett företag med säte och verksamhet i Jämtlands län
  • Alla kan föreslå kandidater, sitt eget företag eller andras, och priset är öppet för företag i alla branscher.
  • Kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger.

Jury - Årets hållbara företag på Guldgalan

  • Torgny Södrin, egen företagare (med erfarenhet av rekrytering inom miljö och hållbar utveckling)
  • Kjell Lundberg, f.d. reklamman hos Syre (lång erfarenhet med speciellt fokus på hållbar marknadskommunikation)
  • AnnaLena Frykman, Jämtkraft (chef elhandel företagssälj)
  • Andreas Gyllenhammar, Jämtkraft (chef för Strategi, innovation och hållbarhet)
  • Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland (marknadskoordinator och hälsostrateg, företag och lantbruk). 
  • Nikolaos Strantzalis, Länsförsäkringar Jämtland (kreditchef med fokus på det ekonomiskt hållbara perspektivet).

Juryarbetet är en sluten process, med undantag av offentliggöranden i prisprocessen. Jurymedlem som eventuellt är jävig eller står inför intressekonflikt medverkar inte i beslutet om det aktuella företaget ska nomineras, ingå som finalist eller utses som vinnare, vilket innebär att det kan vara så att alla jurymedlemmar inte deltagit i olika röstningsförfaranden.

Läs mer på Guldgalans webbplats