Avveckling av Långforsens vattenkraftstation

Jämtkrafts styrelse beslutade den tionde februari 2020 att Långforsens kraftstation ska avvecklas. Det innebär att stationen och överfallsdammen ska tas bort.

jämtkrafts vattenkraftstation i långforsen

Det första som kommer att hända är att Jämtkraft ansöker om tillstånd för avveckling hos mark- och miljödomstolen. På den här sidan kan du löpande följa vad som händer i projektet. 

Här hittar du pressmeddelandet om beslutet av avveckling

Frågor och svar om Långforsen

Bakgrund

Under decennier har debatten om Långforsen väckt starka känslor, både för och emot renovering. Konflikten trappades upp på 90-talet när Jämtkraft ville bygga ut stationen. Motståndet i bygden var då stort och Jämtkraft fick avslag på utbyggnadsplanerna.

 Efter det tog Jämtkraft fram ett förslag på hur kraftstationen skulle kunna renoveras, och samtidigt skulle en modern faunapassage anläggas. Förslaget fick gehör både av mark- och miljödomstolen och bland många som bor och verkar i området, medan andra motsatte sig renoveringsplanerna. Den 10 februari 2020 beslutade därför Jämtkrafts styrelse att dra tillbaka förslaget för att istället avveckla vattenkraftstationen.