Avveckling av Långforsens vattenkraftstation

Jämtkrafts styrelse beslutade den tionde februari 2020 att Långforsens kraftstation ska avvecklas. Det innebär att stationen och överfallsdammen ska tas bort.

jämtkrafts vattenkraftstation i långforsen

Samråd och samrådsunderlag

Nu bjuder vi in allmänheten, företag och föreningar till samrådsdialog. Dialogen med allmänheten är en viktig del i arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning, vilken i sin tur är en viktig del i ansökan till Miljödomstolen.

På grund av coronapandemin kommer samrådsdialogen att skötas digitalt. Här på projektsidan finns samrådsunderlag samt information om hur du kan ställa frågor och komma med synpunkter. Behöver du underlaget i pappersformat, ta kontakt med oss så skickar vi det. 

Skulle det finnas behov av en enskild träff med mindre grupp för att diskutera innehåll och alternativ, så går det att ordna.

frågor och synpunkter

För att vi ska kunna ta hänsyn till eventuella frågor och synpunkter i tillståndsansökan ska de vara oss tillhanda senast den 18 oktober 2020. Skicka dessa till: langforsen@gemkon.se

Tidplan

Aktiviteterna som förväntas leda till att vi kan avveckla Långforsens kraftstation beskrivs i form av en tidplan. Tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utifrån händelser vi inte råder över.

AktiviteterPeriod
Samråd Länsstyrelsen Jämtlands Län 2020 juni
Samråd boende/fvof/samebyar 2020 sep/okt
Tillståndsansökan 2020 Q4
Tillståndsansökan beviljas cirka 2021 Q2
Upphandling entreprenad planerat 2021 Q2
Laga kraft tillståndsansökan 2021 Q3
Utrivning av utskovsdamm och stenkistor beräknat klart 2022 Q2
Arbetet avslutas planerat 2022 Q4

Bakgrund

Under decennier har debatten om Långforsen väckt starka känslor, både för och emot renovering. Konflikten trappades upp på 90-talet när Jämtkraft ville bygga ut stationen. Motståndet i bygden var då stort och Jämtkraft fick avslag på utbyggnadsplanerna.

Efter det tog Jämtkraft fram ett förslag på hur kraftstationen skulle kunna renoveras, och samtidigt skulle en modern faunapassage anläggas. Förslaget fick gehör både av mark- och miljödomstolen och bland många som bor och verkar i området, medan andra motsatte sig renoveringsplanerna. Den 10 februari 2020 beslutade därför Jämtkrafts styrelse att dra tillbaka förslaget för att istället avveckla vattenkraftstationen.

Här hittar du pressmeddelandet om beslutet av avveckling