Avveckling av Långforsens vattenkraftstation

Jämtkrafts styrelse beslutade den tionde februari 2020 att Långforsens kraftstation ska avvecklas. Det innebär att stationen och överfallsdammen ska tas bort.

jämtkrafts vattenkraftstation i långforsen

Underlag och 

Avvecklingen av Långforsens kraftstation planeras att genomföras under 2022. Den tidigare tidplanen var för tight och tidplanen har därför justerats. Genomförandet måste ske under en tidpunkt på året då det är lågt vatten, vilket det vanligtvis blir under sommaren, då det är så skonsamt som möjligt för det biologiska livet i vattnet, så därför är det möjliga tidsfönstret för genomförande ganska litet.

Avsikten är att underlaget ska vara klar under mars 2021 och därefter kommer rivningsansökan att lämnas in till mark- och miljödomstolen.

Tidplan

Aktiviteterna som förväntas leda till att vi kan avveckla Långforsens kraftstation beskrivs i form av en tidplan. Tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utifrån händelser vi inte råder över.

AktiviteterPeriod
Samråd Länsstyrelsen Jämtlands Län 2020 juni
Samråd boende/fvof/samebyar 2020 sep/okt
Tillståndsansökan 2021 Q2
Tillståndsansökan beviljas cirka 2021 Q4
Laga kraft tillståndsansökan 2021 Q4
Upphandling entreprenad planerat 2022 Q2
Utrivning av utskovsdamm och stenkistor beräknat klart 2022 Q3
Arbetet avslutas planerat 2022 Q4

Bakgrund

Under decennier har debatten om Långforsen väckt starka känslor, både för och emot renovering. Konflikten trappades upp på 90-talet när Jämtkraft ville bygga ut stationen. Motståndet i bygden var då stort och Jämtkraft fick avslag på utbyggnadsplanerna.

Efter det tog Jämtkraft fram ett förslag på hur kraftstationen skulle kunna renoveras, och samtidigt skulle en modern faunapassage anläggas. Förslaget fick gehör både av mark- och miljödomstolen och bland många som bor och verkar i området, medan andra motsatte sig renoveringsplanerna. Den 10 februari 2020 beslutade därför Jämtkrafts styrelse att dra tillbaka förslaget för att istället avveckla vattenkraftstationen.

Här hittar du pressmeddelandet om beslutet av avveckling