Vindkraftspark i Hocksjön

Öster om Hocksjön i Sollefteå kommun planerar Jämtkraft och Persson Invest att bygga en vindkraftspark, bygget planeras att påbörjas under 2021.

Sammanlagt finns tillstånd för 45 vindkraftverk som tillsammans har potential att producera upp till 600 GWh förnybar energi, det motsvarar energi till cirka 126 000 hushåll*.

1,6 miljarder

Projektet Hocksjön Vind drivs gemensamt av Jämtkraft och Persson Invest. Vindkraftsprojektet förvärvades från Höglandsbolagen i början av 2019.

Vindkraftsparken kommer att anslutas mot EON Elnät och vidare mot Svenska Kraftnäts nya stamnätsstation i Storfinnforsen.

16 april 2020 beviljade Mark- och miljööverdomstolen förlängt igångsättningstillstånd för Hocksjöns vindkraftsprojekt. Beslutet innebär att förberedelserna för uppförandet av vindkraftparken kan återupptas.

Anläggningen beräknas vara klar under 2022. 

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh. 

Tidplan

AktiviteterTid

Höglands Skog och Kraft utvecklar vindkraftsprojektet Hocksjön

2009–2012

Jämtkraft förvärvade projektet av Höglands Skog och Kraft i januari

2019

Persson Invest går in som partner med 25% i projektet

2019/Q2

Flera informations- / dialogträffar genomfördes

2019 Q3/Q4

Löpande informationsträffar

2020

Upphandling entreprenader

2020

Byggnation av vägar och fundament

2021

Installation och drift av vindkraftverken

2022

Anläggning övergår i förvaltning

2022/Q3