Vindkraftspark i Hocksjön

Öster om Hocksjön i Sollefteå kommun planerar Jämtkraft att bygga en vindkraftspark, bygget planeras att påbörjas under 2020.

Sammanlagt finns tillstånd för 45 vindkraftverk som tillsammans har potential att producera upp till 600 GWh förnybar energi, det motsvarar energi till cirka 126 000 hushåll*.

Vindkraftsparken kommer att anslutas mot EON Elnät och vidare mot Svenska Kraftnäts nya stamnätsstation i Storfinnforsen.

Under juni 2019 kommer Jämtkraft att bjuda in till en informationsträff i Hocksjön om projektet. Vindkraftsparken planeras vara klar under 2021.

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh. 

Tidplan

AktiviteterTid
Höglands Skog och Kraft utvecklar vindkraftsprojektet Hocksjön 2009–2012
Samråd Länsstyrelser / kommuner 2009 april
Samråd boende/allmänhet 2009 juni
Tillståndsansökan & miljökonsekvensbeskrivning 2010 mars
Komplettering av ansökan 2011, 2012
Tillståndsansökan beviljades 2012 oktober
Jämtkraft förvärvar projektet av Höglands Skog och Kraft i januari 2019–
Öppen informationsträff 2019 juni
Upphandling entreprenader 2019 Q2-Q4
Byggnation av vägar och fundament 2020
Installation och drift av vindkraftsverken 2021
Anläggning övergår i förvaltning 2021 Q3