Vindkraftspark i Hocksjön

Öster om Hocksjön i Sollefteå kommun planerar Jämtkraft och Persson Invest att bygga en vindkraftspark, bygget planeras att påbörjas under 2021.

Sammanlagt finns tillstånd för 45 vindkraftverk. Då tillståndet är ett så kallat BOX-tillstånd har vi möjligheten att använda den senaste tekniken vilket innebär att vi med bibehållen totalhöjd ändå ser en minskning av antal vindkraftverk till mellan 25-30 vindkraftverk. Vi beräknar att vi i anläggningen kommer producera ca 450 GWh/år förnybar energi, det motsvarar energi till cirka 90 000 hushåll*.

1,6 miljarder

Projektet Hocksjön Vind drivs gemensamt av Jämtkraft och Persson Invest. Vindkraftsprojektet förvärvades från Höglandsbolagen i början av 2019.

Vindkraftsparken kommer att anslutas mot EON Elnät och vidare mot Svenska Kraftnäts nya stamnätsstation i Storfinnforsen.

16 april 2020 beviljade Mark- och miljööverdomstolen förlängt igångsättningstillstånd för Hocksjöns vindkraftsprojekt. Beslutet innebär att förberedelserna för uppförandet av vindkraftparken kan återupptas.

Anläggningen beräknas vara klar under 2022. 

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh. 

Tidplan

AktiviteterTid

Höglands Skog och Kraft utvecklar vindkraftsprojektet Hocksjön

2009–2012

Jämtkraft förvärvade projektet av Höglands Skog och Kraft i januari

2019

Persson Invest går in som partner med 25% i projektet

2019/Q2

Flera informations- / dialogträffar genomfördes

2019 Q3/Q4

Löpande informationsträffar

2020

Upphandling entreprenader

2020

Byggnation av vägar och fundament

2021

Installation och drift av vindkraftverken

2022

Anläggning övergår i förvaltning

2022/Q3