Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

Helikoptervy över Långforsen

Avveckling av Långforsens vattenkraftstation

Jämtkrafts styrelse beslutade den tionde februari 2020 att Långforsens kraftstation ska avvecklas. Det innebär att stationen och överfallsdammen ska tas bort.

I april 2022 godkände Mark- och miljödomstolen Jämtkrafts ansökan om att avveckla vattenkraftstationen i Långforsen. Den ursprungliga planen var att starta avvecklingen under sommaren 2022, men i maj överklagades beslutet, vilket gör att det planerade arbetet får avvakta i väntan på att domstolen har hanterat ärendet.

Genomförande

Arbetet på plats kommer att starta med att intagskanalen fylls igen och vattenkraftstationen avvecklas. Efter det kan överfallsdammen rivas och området beredas för att öppnas för allmänheten.

Bakgrund

Under decennier har debatten om Långforsen väckt starka känslor, både för och emot renovering. Konflikten trappades upp på 90-talet när Jämtkraft ville bygga ut stationen. Motståndet i bygden var då stort och Jämtkraft fick avslag på utbyggnadsplanerna.

Efter det tog Jämtkraft fram ett förslag på hur kraftstationen skulle kunna renoveras, och samtidigt skulle en modern faunapassage anläggas. Förslaget fick gehör både av mark- och miljödomstolen och bland många som bor och verkar i området, medan andra motsatte sig renoveringsplanerna. Den 10 februari 2020 beslutade därför Jämtkrafts styrelse att dra tillbaka förslaget för att istället avveckla vattenkraftstationen.