Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

En medarbetare på Jämtkraft lägger fjärrvärmekablar i marken.

Ny fjärrvärme till Frösön

Jämtkraft satsar på att förstärka fjärrvärmenätet till Frösön genom att bygga en helt ny ledning från Östersund via Storsjön till Frösön och Öneberget. Arbetet kommer att utföras i etapper under barmarksperioderna 2024-2025.

Den första etappen av projektet, som sträcker sig från Östersund till Södra Strandgatan 1, påbörjades vid påsk 2024 och förväntas vara färdigställd till hösten.

Sjöledningen kommer att monteras ihop på land vid brofästet på Östersundssidan och sedan bogseras ut med en pråm. Ledningen kommer att grävas ned på sjöbotten.

Viktigt att notera är att allt arbete på sjön ska vara klart innan sommarens båttrafik drar i gång!

Arbetet genomförs i nära samarbete med Länsstyrelsen och Östersunds kommun.

Den gula linjen visar vart sjöledningen kommer att dras.

Varför en ny ledning till Frösön?

Östersund har växt med fler bostäder på Frösön och när det är riktigt kallt räcker kapaciteten i dagens ledningar inte alltid till för att leverera ut värmen längst ut i ledningsnätet. Med den nya ledningen behövs inte heller oljereservpannan på Öneberget. Två ledningar istället för en ökar också driftsäkerheten.

Tidplan 2024-2025
AktiviteterNär  
Markarbeten på Östersundsidan vid brofästet. Montering av ledning. april-maj 2024
Pråm på Storsjön, förarbeten på Storsjöns botten samt sjöförläggning av ledningen. april-juni 2024
Semesteruppehåll juli 2024
Ledningsdragning på Frösön, från brofästet till Södra Strandvägen 1 (mittemot Pumptrack-parken) augusti-oktober 2024
Fortsatt ledningsdragning Strandgatan 1 – Önebergetvår-höst 2025