Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Värmeverket vid Sösia, Åre.

Planering för nya fjärrvärmepannor vid Sösia i Åre

Delar av Jämtkrafts fjärrvärmeanläggning vid Sösia utanför Åre behöver moderniseras och kompletteras för att framtidssäkra en stabil och säker leverans av fjärrvärme i Åre by. Vi planerar därför att ersätta två äldre pannor med två moderna och effektivare pannor.

Säkrar en stabil leverans av fjärrvärme

En av de två värmeproducerande pannorna vid fjärrvärmeanläggningen Sösia på södra sidan av Åresjön är föråldrad och behöver ersättas med en driftsäkrare panna. Även en äldre biobränsleeldad reservoljepanna behöver ersättas med en större effektivare reservbiooljepanna.

Med en ny och större fastbränslepanna säkerställer vi att fler kunder kan ansluta sig till fjärrvärmenätet och att leveranserna av fjärrvärme blir stabilare och säkrare. Både den nuvarande fastbränslepannan och den planerade nya eldas med förnybara biobränslen.

Den nya fastbränslepannan, liksom reservoljepannan, är tänkt att placeras i befintliga byggnader vid anläggningen. När förändringarna är utförda vid Sösia kommer det, precis som idag, att finnas två biobränsleeldade fastbränslepannor och en biobränsleeldad oljepanna.

Åtgärder med miljön i åtanke

All produktion vid Sösia ska fortsatt ske med förnyelsebara biobränslen. Miljöpåverkan förutses bli jämförbar med nuvarande verksamhet, med vissa förbättringar då det totala utsläppet till luft kommer att minska med en ny fastbränslepanna. Detta tack vare effektivare reningsteknik samt bättre förbränning.

Tidplan för tillståndsprocessen
Samråd januari-mars 2023
Ansökan och Miljökonsekvensbeskrivningapril-augusti 2023
Inlämning av ansökan november 2023
Remissomgångnovember 2023-februari 2024
Komplettering vid ansökanfebruari-mars 2024
Färdigt tillståndVår/sommar 2024