Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
En person står i motljus i solnedgång på ett fjäll i Åre.

Årets hållbara företag 2023 – För en cirkulär ekonomi

Sedan 2015 delar vi ut priset Årets hållbara företag på företagargalan Guldgalan. Vi gör det eftersom vi vet att hållbarhet är den i särklass viktigaste frågan för vårt läns framtid. Det är det som kommer att ge livskraft, energi och långsiktig glädje för alla människor som väljer att leva i Jämtland.

Nomineringen för 2023 är stängd. Priset delades ut under Guldgalan den 9 november.

Alla kan föreslå kandidater och priset är öppet för företag i alla branscher. Utmärkelsen delas ut av Jämtkraft och Länsförsäkringar Jämtland.

Vad är då ett hållbart företag?

Vinnaren är ett företag som strategiskt och målinriktat:

Arbetar aktivt med cirkulära flöden och optimerad resurs­användning. Visionen är en ekonomi som är värdebevarande och som möjliggör liv och välmående i många generationer inom vår planets gränser. Liksom i naturen bibehålls och återskapas material och värde, och inget (eller mycket lite) går till spillo.

 • Återbruk, återskapande, återvinning
 • Samverkan, partnerskap och resursdelning
 • Arbetar strategiskt och innovativt med en tydlig inriktning och planering
 • Kommunicerar sitt arbete
 • Bedriver påverkansarbete i sin värdekedja
 • Redan har gjort konkreta åtgärder i linje med sin strategi
 • Uppmuntrar/underlättar för sina medarbetare att gå samma väg
 • Agenda 2030

Företaget är en föregångare inom sin bransch och ser cirkularitet som ett sätt att stärka sin och andras konkurrenskraft. Vinnaren inspirerar sin omgivning och är generös med erfarenheter och kunskap för att hjälpa andra.

Företaget arbetar innovativt för hållbar tillväxt och värde­skapande, för en trygg framtid för både sitt företag och sin omgivning.

Vinnaren bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och i samklang med FNs Globala hållbarhetsmål.

Företagets arbete utgår från väsentlighet i företagets värdekedja, det vill säga var företagets verksamhet har sin största påverkan. Företaget hjälper sina kunder, och kanske även kundernas kunder, att välja rätt genom en tydlig kommunikation, påverkar och ställer krav på sina leverantörer och samarbetspartners i en cirkulär riktning samt inspirerar medarbetarna att bidra till detta arbete.

Regler och kriterier

 • Priset tilldelas ett företag med säte och verksamhet i Jämtlands län.
 • Alla kan föreslå kandidater, sitt eget företag eller andras, och priset är öppet för företag i alla branscher.
 • Kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger.
 • Vinnare de senaste två åren (2021 och 2022) kan inte vinna priset 2023.

Vinst

Priset delas ut av Länsförsäkringar Jämtland och Jämtkraft och varierar från år till år. Priset motsvarar sammanlagt ett värde av 50 000 kr.

Jury

 • Torgny Södrin, egen företagare (med erfarenhet av rekrytering inom miljö och hållbar utveckling)
 • Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland (Marknadskoordinator)
 • Nikolaos Strantzalis, Länsförsäkringar Jämtland (Kreditchef)
 • Karin Bodén, Jämtkraft (Ansvarig för samhällskontakter)
 • Pelle Rumert, Peak Innovation (Kommunikationsansvarig)

Hur vinnaren väljs ut

Juryarbetet är en sluten process, med undantag av offentliggöranden i prisprocessen. Jurymedlem som eventuellt är jävig eller står inför intressekonflikt medverkar inte i beslutet om det aktuella företaget ska nomineras, ingå som finalist eller utses som vinnare, vilket innebär att det kan vara så att alla jurymedlemmar inte deltagit i olika röstningsförfaranden.

Så nominerar du ett företag

Nomineringen för 2023 är stängd. Priset delades ut under Guldgalan den 9 november.