Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Vy över det nya omlöpet för fisk i Billstaån.

Förbifart Billsta – Vandringsväg för fisk i Billstaån

Nu kan fisk åter vandra fritt i Billstaån som går mellan Storsjön och Näkten. Tre omlöp har byggts och en damm har rivits ut i Jämtkrafts projekt Förbifart Billsta.

Hösten 2017 står Jämtkrafts projekt Förbifart Billsta klart. Nu kan fisken för första gången på 100 år vandra upp och ner i den 2,5 kilometer långa strömsträckan mellan sjöarna Näkten och Storsjön. Omlöp har byggts vid kraftstationerna i Billsta och Strömbacka samt vid regleringsdam­men i Näkten. Den äldre intagsdammen i Ävjan har rivits ut.

Lokalt initiativ 

Förslaget att återskapa vandringsvägar för fisk i ån kom ursprungligen från de som bor i bygden. Det var i samband med samrådsmötena inför renoveringen av kraftverket i Billsta som det framkom önskemål om att bygga omlöp.

Nu när vandringshindren tagits bort blir värdefulla reproduktions- och uppväxtområden åter tillgängliga för fisk från Storsjön och Näkten. Det gynnar den biologiska mångfalden och stärker ekosystemen kring Billstaån men även Näkten och Storsjön.

– Det här är det bästa som hänt på år och dagar. Det är ett klockrent projekt och ett lyft för hela ån. Fiskarna får bättre förutsättningar att fortplanta sig, det kommer att ha stor positiv effekt för bland annat öring och harr. Projektet kommer att gynna både bofasta och turismen, säger Hans-Erik Andersson ordförande i Storsjön Bergs fiskevårdsområde.

Myrvikens skola studerade

Elever vid Myrvikens skola har följt hur miljön har förändrats under projektets gång.

– För oss är det värdefullt att få möjlighet att följa ett sådant här projekt direkt på plats. Det är en konkret studiemöjlighet kopplad till både miljö, samhälle och näringslivsfrågor, säger Anna Undin, NO-lärare på Myrvikens skola.

Elever från Myrvikens skola gräver kring Billstaån.

Billstaån ingår i Triple Lakes

Förbifart Billsta är en del av EU’s LIFE-projekt Triple Lakes som Länsstyrelsen driver. Det syftar till att förbättra vattenmiljön i sjöarna Locknesjön, Revsundssjön och Näkten. 

Funktionskontroll genom fiskräkning

Efter att omlöpen i Billstaån gjorts har vi räknat fiskarna som gått upp från Storsjön för att leka. Räkningen har resulterat i 500 harrar under våren 2017 och ett 60-tal öringar under hösten samma år. Resultatet är glädjande och visar att funktionen med omlöp ger önskad effekt.

Fiskräkningen visar att omlöpet i Billsta har gett önskad effekt.

Mer om projektet

Förbifart Billsta inleddes 2014 och avslutades under 2017. Triple Lakes var femårigt och avslutades 2019. 

Kostnad

Kostnad för Förbifart Billsta är 12,5 miljoner kronor varav EU finansierar hälften. Jämtkrafts och Naturskyddsföreningens respektive miljöfonder bekostar andra hälften.

Medverkande

Länsstyrelsen, Fiskevårdsområden, Bergs kommun och Naturskyddsföreningen. Förbifart Billsta har genomförts tack vare Jämtkrafts miljöfond och Naturskyddsföreningens miljöfond genom försäljning av el märkt med Bra Miljöval.

Milstolpar
AktiviteterTidsperiod
Tillståndsansökanapril 2015
Dom vann laga kraftfebruari 2016
Tömning av Ävjanmaj 2016
Upphandling/entreprenad (Strömbacka, Billsta/Näkten, Ävjan)sommar 2016/vår 2017
Planerad start för markarbeten (Strömbacka, Billsta/Näkten, Ävjan)augusti 2016/juni 2017
Projektet avslutasnovember 2017

Före- och efterbild på omlöpen i Billsta, Strömbacka och Näkten samt utrivning av damm i Ävjan.

Film om Förbifart Billsta