Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Helikoptervy över Långforsen

Avveckling av Långforsens vattenkraftstation

Jämtkrafts styrelse har beslutat att Långforsens kraftstation ska avvecklas. Arbetena på plats planeras att påbörjas 2024.

Avvecklingen innebär att damm, stationsbyggnad och maskiner tas bort och att intagskanalen till stationen fylls igen. Efter att arbetena är klara är planen att området blir tillgängligt för allmänheten.

Hänsyn till öringleken

Under sensommar och höst planeras rivning av damm och stationshus samt iordningställande av mark. Allt arbete som sker i vatten ska vara klart före hösten för att inte störa lekande öring och minimera miljöpåverkan.

Bakgrund

Under decennier har debatten om Långforsen väckt starka känslor, både för och emot renovering. Konflikten trappades upp på 90-talet när Jämtkraft ville bygga ut stationen. Motståndet i bygden var då stort och Jämtkraft fick avslag på utbyggnadsplanerna.

Efter det tog Jämtkraft fram ett förslag på hur kraftstationen skulle kunna renoveras, och samtidigt skulle en modern faunapassage anläggas. Förslaget stöttades av mark- och miljödomstolen och av många som bor och verkar i området, medan andra motsatte sig renoveringsplanerna. Den 10 februari 2020 beslutade Jämtkrafts styrelse att dra tillbaka förslaget om renovering och istället avveckla vattenkraftstationen. Till grund för beslutet låg den långvariga konflikten om kraftstationen.