Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Handöl vattenkraftverk

Renovering och effektivisering av Handöl nedre

Jämtkrafts vattenkraftstation Handöl nedre ska renoveras. Turbin, generator, kontrollutrustning och tub byts ut och årsproduktionen beräknas öka tre till fyra gånger utan att vattenflödet påverkas.

I Handölsforsen har Jämtkraft två vattenkraftstationer, Handöl övre och Handöl nedre. Den senare är från 1938 och behöver renoveras. Med moderna effektivare maskiner optimerar Jämtkraft anläggningen och den beräknade årsproduktionen beräknas öka tre till fyra gånger, från cirka 1,5 till 4,5–6 GWh. Ett betydande tillskott förnybar energi utan förändrat vattenflöde.

Uppgradering!

Bytet till ny turbin, generator och kontrollutrustning sker i ”torrhet”, det vill säga invändigt i befintlig byggnad och har minimal påverkan på omkringliggande miljö, arbetet påverkar inte heller dagens fiskemöjligheter i området. För att få ut och in maskinerna i nuvarande stationsbyggnad kommer en vägg och eventuellt taket att rivas, i övrigt är målet att så mycket som möjligt av huset behålls.

Sällsynta lavar och svampar gynnas

Tuben mellan övre och nedre vattenkraftstationer ersätts med en ny och i samband med det arbetet sker en gallring av träden närmast tuben. Området kring Handölsforsen har höga naturvärden med sällsynta lavar och svampar som gynnas av de platsspecifika förhållandena. Efter gallringen längs tubgatan lämnas stockar av lövträd för att skapa nya platser för svampar som är beroende av dödved.

Förutom byten och förnyelse av maskiner och mekanik byggs även en mindre personalbyggnad intill Handöl övre som ersätter dagens barack. Totalt beräknas investeringarna i Handöl nedre till cirka 33 miljoner kronor.

Handöl vattenkraftstation
Handöl vattenkraftverk
Tidplan
Aktiviteter När 
Gallring av skog närmast tuben vår/sommar 2024 
Iordningställande av väg vår/sommar 2024 
Ta bort den gamla tuben höst 2024 
Förläggning ny tubhöst 2024/vår 2025
Installera nytt aggregat med kontrollutrustning2025

Frågor och svar