Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Flygbild över Kattstrupeforsen vattenkraftverk en solig sommardag.

Stor renovering säkrar driften av Kattstrupeforsen

Nu uppgraderar vi Jämtkrafts vattenkraftverk i Kattstrupeforsen. Flera säkerhetshöjande åtgärder säkrar att den 80 år gamla anläggningen genererar förnybar el i minst 50 år till.

Nu uppgraderar vi Jämtkrafts vattenkraftverk i Kattstrupeforsen. Flera säkerhetshöjande åtgärder säkrar att den över 80 år gamla anläggningen genererar förnybar el i minst 50 år till.

Tre mil utanför Östersund och elva kilometer nedanför Storsjöns utlopp ligger det anrika vattenkraftverket Kattstrupen. Precis som tvillingstationen Hissmofors utnyttjar det de starka flödena i Indalsälven och genererar varje år 280 GWh till cirka 56 000 hushåll.

Kattstrupen, som fyllde 80 år 2022, är Jämtkrafts näst största vattenkraftverk. Det byggdes mitt under brinnande världskrig, mellan 1939 och 1942. Syftet var att tillgodose Jämtlands industriers växande energibehov och elen skickades vidare till sågverk och järnverk.

Byte av betong och armering

Vid en fördjupad damminspektion vintern 2020 upptäcktes underhållsbehov på Kattstrupens utskovsluckor och skibord – den del av dammen som leder ut vattnet när stora vattenmassor strömmar över konstruktionen. Efter noggranna utvärderingar bedömde man att betong och armering behövde förnyas. Jämtkraft tog då beslut om en större renovering.

Projektet startade våren 2022 och innebär att den gamla betongen och armeringen på skibordet byts ut, samtidigt som man renoverar och förstärker den befintliga segmentluckan i utskovslucka 2. Arbetet beräknas vara klart kring årsskiftet. Därefter är planen att en liknande renovering ska genomföras på utskovslucka 3 med start 2023.

Säkrar fossilfri el i 50 år till

Investeringen i Kattstrupeforsen säkerställer att dammkonstruktionen håller vid höga flöden och tar höjd för framtida klimatförändringar. Renoveringen väntas därmed förlänga driften av den 80 år gamla anläggningen i minst 50 år till.

Att kontinuerligt underhålla vattenkraftverk är en viktig del av Jämtkrafts uppdrag att säkra en långsiktig produktion av förnybar energi. Det är avgörande för att vattenkraften, vår äldsta energikälla, ska fortsätta att vara en bärande del av Sveriges fossilfria elförsörjning.

Tidplan
AktiviteterPeriod
Inspektioner och utredningar:vinter 2020/vår 2021
Förberedande arbete:sommar/höst 2021
Renoveringsarbete:vår/sommar/höst 2022
Idrifttagning:vinter 2022
Projektet avslutas:januari 2023