Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Elledningar och vindkraftverk

Om projektet

Väster om Hocksjön i Sollefteå kommun har Jämtkraft och Persson Invest byggt en vindkraftspark med 23 turbiner.

Sammanlagt fanns tillstånd för 45 vindkraftverk. Då tillståndet är ett så kallat BOX-tillstånd hade vi möjligheten att använda den senaste tekniken vilket innebar att vi med bibehållen totalhöjd ändå såg en minskning av antal vindkraftverk till 23 vindkraftverk. Vi beräknar att vi i anläggningen kommer producera ca 440 GWh/år förnybar energi, det motsvarar energi till cirka 88 000 hushåll*.

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh. 

1,6 miljarder

Projektet Hocksjön Vind drevs gemensamt av Jämtkraft och Persson Invest. Vindkraftsprojektet förvärvades från Höglandsbolagen i början av 2019. Bygget inleddes 2021.

Vindkraftsparken anslöts mot EON Elnät och vidare mot Svenska Kraftnäts nya stamnätsstation i Storfinnforsen.

16 april 2020 beviljade Mark- och miljööverdomstolen förlängt igångsättningstillstånd för Hocksjöns vindkraftsprojekt. Beslutet innebar att förberedelserna för uppförandet av vindkraftsparken återupptogs.

Anläggningen blev klar i slutet av 2022. 

Kortfakta om Hocksjöns vindkraftspark

  • Ägare: Hocksjön Vind AB: Jämtkraft (75%) Persson Invest (25%
  • Investering: Cirka 1,6 miljarder kronor
  • Antal vindkraftverk: Tillståndet medgav 45 verk men slutligt antal vindkraftverk blev 23.
  • När: Vindkraftsparken blev klar i december 2022.
  • Var: Vindkraftsprojektet ligger väster om Hocksjön i Sollefteå kommun

Lokala entreprenörer och internationella experter

Lokal arbetskraft för att anlägga vägar, dra kabel och bygga servicehus, men internationell spetskompetens för installation av vindkraftverken. Varje moment kräver olika former av kunskap i ett vindkraftsprojekt. I denna film träffar du Abrahamssons bygg från Hammerdal och leverantören Nordex, europeisk vindkraftstillverkare.

Miljöhänsyn från första dagen

En vindkraftspark påverkar naturen, men Hocksjön Vind har under hela processen tagit stor hänsyn till miljön. Material från en lokal bergtäkt, filtrering av dagvatten och områden som sparats i naturvårdande syfte är några exempel. Det finns också en plan för återställande, även om vindkraftsparken ska producera under många år. Här beskriver projektets miljökonsult hur det går till.

Gott samarbete gav hög kvalitet

God planering, öppenhet och samarbete – det är tre faktorer som gjort Hocksjönprojektet till ett lyckat exempel vad gäller såväl tidsplan och budget som säkerhet och kvalitet. Att ha en egen vindkraftsinspektör har också varit framgångsrikt, och i denna film berättar han om det noggranna och tålamodskrävande arbetet.

Bilder från bygget

Bergtäkten i Hocksjön var ovanligt bra. Här har nästan allt material till vägar, kranplaner och betong hämtats under projektet. Krossen omvandlar sten till önskad storlek på gruset.

Arbete i kopplingsstation inför idrifttagning av vindparken.

Den del av ställverket där de två transformatorerna kom att ställas.

5,3 mil kabel las ut i 70 centimeter djupa schakt. Ett långt ekipage med fyra fordon och tre gigantiska "trådrullar" matade ner kabeln till tre personer som såg till att allt låg rätt. Kablarna skickar energin från vindturbinerna till transformatorstationerna i vindkraftsparken.

Transformatorstationen för Hocksjöns vindkraftspark. Vindturbinerna i bakgrunden tillhör en annan vindkraftspark som redan är i drift. Sammanlagt har hela området närmare 180 vindkraftverk i drift 2023. 23 tillhör Hocksjön Vind.

En av två krafttransformatorer från Zagreb i Kroatien rullar in till ställverket. För att komma runt i svängarna på området tar det långa fordonet hjälp av ett "draglok" i form av en annan lastbil.

Tisdag 10 maj 2022 kom de första torndelarna med lastfartyg till Härnösands hamn.

Bladleverans till vindparken.

Bladen som monterades på vindkraftverken.

Montering av vindkraftverken.

Drönarbild över bygget av en solig höstdag.

Panoramabild över Hocksjön vindpark.

Vindkraftverken sträcker sig ovan molnen.

Pärlemomoln över vindkraftverken.

Invigning av Hocksjön

Den 30 mars 2023 invigdes Hocksjön Vindkraftspark. Ett projekt som, trots pandemi och krig i Europa, hållit budget och tidsplan. Förklaringen står att finna i god planering, kvalitet och samarbete. Här kan du se invigningsfilmen från Hocksjön.

Frågor och svar om Hocksjön